en
en

Szacunkowa wycena usługi - przeprowadzenie bilansu otwarcia dla Polskiej Organizacji Turystycznej, tzw. audytu otwarcia

Polska Organizacja Turystyczna planuje w najbliższym czasie ogłosić konkurs ofert na usługę audytu w zakresie przeprowadzenia bilansu otwarcia w obszarze finansowym.

Zadania wybranego wykonawcy będą polegały na:
1. przeglądzie mechanizmów kontrolnych wraz z oceną rzetelności i wiarygodności informacji finansowej i operacyjnej,
2. analizie procedury przetargowej i wyłaniania wykonawców,
3. przeglądzie zawartych umów wraz z oceną ich zasadności i gospodarności,
4. ocenie prawidłowości, efektywności i gospodarności wydatków.

Przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących działań koniecznych do podjęcia w celu stworzenia optymalnych warunków działania POT.

Uprzejmie prosimy o podanie szacunkowej wyceny powyżej opisanego zakresu prac.

I. Wynagrodzenie brutto za doradztwo w zakresie wszystkich prac związanych z wyborem wykonawcy, zadania opisane w punktach 1-4 powyżej.

Szacunkową wycenę prosimy przesłać w terminie do 31 marca 2017 roku na adres: ewa.szymerska@pot.gov.pl oraz alicja.grabowska@pot.gov.pl

 Do pobrania: Skan pisma

 

Do góry