en
en

Świadczenie usług sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, nr postępowania 02/16.

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Świadczenie usług sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną", nr postępowania 02/16.

 

Do góry