en
en

Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2015-2017

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg nieograniczony na "Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej w latach 2015-2017" Numer postępowania 17/15

Dokumentacja przetargowa:

 

Do góry