en
en

Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji „Działania Organizacji Turystycznej w latach 2012-2015”, obejmującej podsumowanie realizacji projektów 6.3 POIG wraz z pendrivem dołączonym do publikacji oraz opracowanie

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na "Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą publikacji „Działania Organizacji Turystycznej w latach 2012-2015”, obejmującej podsumowanie realizacji projektów 6.3 POIG wraz z pendrivem dołączonym do publikacji oraz opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk katalogu promującego projekty w ramach działania 6.4 POIG. wraz z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej (Jabłonna/k Warszawy, ul. Szkolna 15a) lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce w Warszawie." ( Postępowanie nr 27/15)

Do góry