en
en

OGŁOSZENIE dotyczące zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego Polskiej Organizacji Turystycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2010r nr 114 poz.761) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie informuje o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży, który nie będzie wykorzystany w realizacji zadań POT.

Ogłoszenie dotyczące zbędnego i zużytego składnika ruchomego POT

Do góry