en
en

Usługa sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów turystyki pielgrzymkowej oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną 29/14

Polska Otganizacją Turystyczna ogłasza przetarg na: Usługę sprzedaży oraz dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla uczestników warsztatów turystyki pielgrzymkowej oraz osób biorących udział w podróżach studyjnych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną w tym, w ramach projektów: „Promujmy Polskę Razem" oraz „Lubię Polskę" Działanie 6.3, nr postępowania 29/14.

Do góry