en
en

Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych na rynkach zagranicznych: włoskim, hiszpańskim, irlandzkim, czeskim, ukraińskim i rosyjskim. Numer postępowania 06/14

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na: Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych na rynkach zagranicznych: włoskim, hiszpańskim, irlandzkim, czeskim, ukraińskim i rosyjskim.

Dokumentacja przetargowa:

 

 

Do góry