en
en
Kontakt

Zakup sprzętu IT na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu IT na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej, znak sprawy 14/2022/ML. Termin składania ofert: 11.10.2022 r., godz. 10:00

Do góry