en
en
Kontakt

Zakup sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu IT i oprogramowania na potrzeby Polskiej Organizacji Turystycznej, znak sprawy 4/2022/JB. Termin składania ofert: 23.06.2022r.

Do góry