en
en
Kontakt

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Polska Organizacja Turystyczna informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie działań promujących Polskę w międzynarodowym wydarzeniu sportowym Austria Wiedeń – Lech Poznań zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na to, że prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do góry