en
en

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (wkładów drukujących – tonerów) dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Znak sprawy: 03/4/2018/ŻK

Do góry