en
en

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych: artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów czystościowych i gospodarczych

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza otwarty konkurs ofert w przedmiocie: Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych: artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów czystościowych i gospodarczych dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Znak sprawy: 40/4/2018/ŻK

Do góry