en
en

Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności promocyjnej Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku , tj. na potrzeby podróży studyjnych i prasowych oraz wyjazdów pracowników Ośrodka w celu realizacji działań statutowych

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert w przedmiocie: Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności promocyjnej Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku , tj. na potrzeby podróży studyjnych i prasowych oraz wyjazdów pracowników Ośrodka w celu realizacji działań statutowych.

Do góry