en
en

Przeprowadzenie konkursu internetowego skierowanego do studentów programu Erasmus+ w Polsce

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza otwarty konkurs ofert w przedmiocie: przeprowadzenie konkursu internetowego skierowanego do studentów programu Erasmus+ w Polsce. Znak sprawy: 30/4/2018/BP. Termin składania ofert do dnia 09.10.2018 r. do godz. 11:00.

Do góry