en
en

Zakup i wdrożenie nowej macierzy dyskowej oraz środowiska backupowego

Polska Organizacja Turystyczna zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu uzyskania wiedzy użytecznej przy sformułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Polska Organizacja Turystyczna zamierza przeprowadzić dialog techniczny w celu uzyskania wiedzy użytecznej przy sformułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Zamówienie będzie dotyczyło zakupu i wdrożenia nowej macierzy dyskowej oraz środowiska backupowego. Celem przeprowadzonego dialogu jest prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uzyskanie informacji w zakresie funkcjonalności, poznanie obecnych trendów, technologii i rozwiązań dostępnych na rynku – mogących mieć zastosowanie w obecnej infrastrukturze serwerowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

Do góry