en
en
Kontakt

XIII Gala Ambasadorów Kongresów Polskich we Wrocławiu

W 2013 roku, 24 października, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się we Wrocławiu, w Hali Stulecia.

Do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyły 22 osobistości, które przyczyniają się do organizacji w Polsce spotkań i wydarzeń z dziedziny biznesu, nauki, kultury czy sportu:

• prof. zw. dr hab. Antoni Basta, Katedra Ginekologii i Położnictwa, UJCM
• prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Instytut Matematyki UJ
• dr hab. Mirosław Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• prof. nadzw. dr Helena Czakowska, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
• prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
• prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki, Politechnika Wrocławska
• Grażyna Karwowska-Winiarek, Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie
• prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Gdańska
• dr Agata Kołodziejczyk, Instytut Nauk o Środowisku UJ
• prof. dr hab. Ryszard Kurzawa, Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju
• Maciej Kwiatkowski, Członek zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN PZN
• prof. dr hab. Jerzy Langer, Instytut Fizyki PAN/ Wrocławskie Centrum Badań EIT
• prof. dr hab. Andrzej Magiera, Instytut Fizyki, UJ
• prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, UG
• dr Ryszard Piramidowicz, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnika Warszawska
• dr hab. Piotr Przybyłowski, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, UJCM
• prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. Jacek Szepietowski, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu
• prof. zw. dr hab. Bogdan Szlachta, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, UJ
• dr hab. Jolanta Tambor, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
• Lawrence Ugwu, Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury
• prof. dr hab. Tadeusz Mieczysław Wróblewski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od trzynastu lat programie wynosi już 159 osób.

Uroczystego otwarcia gali dokonał Pan Andrzej Baworowski – Prezes Hali Stulecia, następnie gości przywitali przedstawiciele organizatorów Programu oraz tegorocznej Gali: Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Anna Jędrocha – Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Prof. Janusz Lipkowski – Przewodniczący Kapituły Programu AKP.

Dodatkowo Pan Rafał Wilczkowski odczytał list gratulacyjny w imieniu Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Na zakończenie oficjalnej części Kierownik PCB POT przedstawił działania podejmowane w celu promocji polskiego przemysłu spotkań w ramach prowadzonych kampanii promocyjnych a także wyróżnił wraz z Towarzystwem „Nasz Dom” wrocławskich uczestników akcji „Wracamy do Ogrodu 2013”.

Kolację umilił występ jazzowy zespołu Freewolni oraz wyjątkowy pokaz multimedialnej fontanny.

Nazajutrz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, w partnerstwie z Poland Convention Bureau POT zorganizowało Śniadanie Biznesowe „Architektura kongresu- mechanizmy pozyskiwania i organizacji międzynarodowych Kongresów”.
Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Hotelu Haston we Wrocławiu w dniu 25 października 2013 i wzięli w nim udział tegoroczni Ambasadorzy Kongresów Polskich oraz profesjonalni organizatorzy kongresów, przedstawiciele obiektów konferencyjnych, dostawcy usług konferencyjnych.

Jak co roku, przy organizacji Gali AKP, odbyło się także spotkanie Regionalnych Convention Bureaux. Przedstawione zostały działania planowane na rok 2014, w które CBx mogą się włączyć. Na spotkaniu omówione zostały możliwości współpracy przy takich wydarzeniach jak targi branżowe, prezentacje czy podróże studyjne.

W 2014 roku Gala Programu AKP odbędzie się w Kielcach.

Do góry