en
en
Kontakt

X Gala Ambasadorów Kongresów Polskich

W 2010 roku, 4 listopada, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Krakowie, w prestiżowych salach Urzędu Miasta Krakowa, Sali Obrad, Kupieckiej i Lea.

Do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w tym roku dołączyło 17 cenionych osobistości świata nauki, którzy w latach 2007-2010 przyczynili się do organizacji spotkań w Polsce, w których wzięło udział ponad 22 tyś osób z kraju i ze świata:

 • Dr Alicja Adamczak, Urząd Patentowy RP
 • Dr Piotr Buła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. med. Dariusz Dudek, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • dr hab. Kazimierz Głowniak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Dr inż. Jerzy Kicki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Dolnośląskie Centrum Medycyny Nuklearnej
 • Dr hab. n. med. Joanna Łaszczyńska, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
 • dr hab. Marek Pietraszkiewicz, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • zw. dr. hab. Emil Walenty Pływaczewski, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • zw. dr hab. Jacek Purchla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. n. med. Marek Rudnicki, Illinois Masonic Medical Center, Chicago
 • Dr n. med. Łukasz Wojnowski, Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu
 • hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od dziesięciu lat programie wynosi już 110 osób.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali Pan Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa wraz z głównymi organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Panem Bartłomiejem Walasem, Wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Panem Piotrem Wilczkiem, Prezesem Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce. Głos zabrał również przewodniczący Kapituły Programu Pan prof.  dr hab. Janusz Lipkowski a przedstawicielka Ministerstwa Sportu i Turystyki, w osobie Pani Wicedyrektor Elżbiety Wyrwicz przeczyta list gratulacyjny od Pani Minister Katarzyny Sobierajskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych,  a także świata nauki, mediów oraz branży turystycznej.

Po zakończeniu ceremonii wręczania dyplomów dla zaproszonych gości wystąpił Pan Jacek Wójcicki z zespołem, a  w czasie bankietu swój program zaprezentowali artyści „Piwnicy pod Baranami”.

W 2011 roku Gala odbędzie się w Toruniu.

 

Do góry