en
en
Kontakt

Strategiczne spotkanie Europejskich Convention Bureaux

1 października 2019 roku w hotelu Indigo w St. Petersburgu (Rosja) odbyło się trzynaste spotkanie Strategicznego Sojuszu Narodowych, Europejskich Convention Bureaux – Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe.

NarCBx.jpg


Sojusz ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy biurami w Europie, w celu utrzymania i wzmocnienia jej silnej pozycji jako numeru 1 dla spotkań stowarzyszeń na świecie. Cele, jakie określili Członkowie Sojuszu to: promowanie i wspieranie wymiany wiedzy między członkami, uproszczenie i wzmocnienie podejścia do kluczowych rynków i kompleksowe badania rynku poprzez wspólne działania.

W ostatnich latach współpraca Sojuszu bardzo się rozwinęła, co podczas poprzedniego, lutowego spotkania w Wiedniu zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) oraz stworzenia wspólnego budżetu. Natomiast w Petersburgu odbyło się głosowanie na rzeczników Sojuszu (spokesperson), w ramach którego, na kolejne dwa lata, nastąpiła re-elekcja przedstawicieli Germany CB (Matthias Schultze, Managing Director) oraz Holland CB (Eric J.A.M. Bakermans Director Marketing Meetings, Conventions & Events NBTC Holland Marketing). Rozliczono również budżet z 2019 roku, z którego 6500 EUR wygospodarowano na stworzenie strony internetowej Sojuszu.

Druga część spotkania w St. Petersburgu miała charakter warsztatowy, którego celem było wypracowanie kierunków działań oraz określenie potrzeb organizacji.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jako członek – założyciel Sojuszu, stara się brać udział we wszystkich projektach badawczych oraz spotkaniach sojuszu, którego rolą jest wzmocnienie współpracy krajów Starego Kontynentu. Przez udział w działaniach na rzecz wypracowania wspólnych standardów dla branży w Europie podkreślamy pozycję Polski jako atrakcyjnego regionu dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej. Różnimy się i uzupełniamy, są biura o mniejszych i większych zasobach, działające w różnych strukturach, dziesiątki lub zaledwie kilka lat. Wymieniamy się doświadczeniami z naszych krajów, wypracowujemy kierunki działań a także określamy potrzeby naszej europejskiej organizacji.” – podsumowuje Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

Spotkania Narodowych Convention Bureax odbywają się 2 razy w roku. Następne spotkanie odbędzie się w dn. 30- 31 stycznia 2020 roku w Oslo (Norwegia).

Do Sojuszu należą: Austria (Wiedeń), Belgia (Flandria), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Czarnogóra, Norwegia, Monaco, Polska, Portugalia, Rosja, Łotwa, Szkocja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Do góry