en
en
Kontakt

Spotlight on Poland – międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Turystyki

Jednym jest z kluczowych wydarzeń wpisanych do rocznego programu POT w ramach wsparcia branży spotkań w 2022 roku zgłoszonego przez członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń było wydarzenie pt.: Spotlight On Poland, które odbyło się pilotażowo w dn. 22-25 września br. dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP).

Projekt bez tytułu(5).jpg

Celem projektu jest między innymi promocja polskich produktów turystycznych w nowej rzeczywistości, doskonalenie wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki oraz popieranie i lobbowanie sektora turystyki przyjazdowej w Polsce. Pierwsza międzynarodowa konferencja „Spotlight on Poland: Relax – Explore – Enjoy” odbyła się tuż przed Światowym Dniem Turystyki, gdyż organizatorzy chcieli podkreślić, jaką turystyka ma moc napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności międzynarodowej na właściwe tory. W przyszłości Spotlight On Poland będzie miało charakter cyklicznych spotkań z potencjałem na stworzenie własnej marki promującej turystykę biznesową w Polsce poprzez dostawców z zagranicy.

Wydarzenie to przewiduje atrakcyjny i zdywersyfikowany dwu lub trzydniowy program,  w tym konferencję wraz z warsztatami z udziałem dostawców oraz podsumowanie spotkania z uwieńczającą galą wieczorną oraz możliwością zwiedzania następnego dnia turystycznego i biznesowego potencjału danego miasta. Organizatorzy za główny cel spotkania stawiają zaprezentowanie oferty turystyki biznesowej hosted buyers czyli dostawcom konferencji i kongresów z rynków zagranicznych.

Turystyka jest słusznie uznawana za główny filar wzrostu i możliwości.  Dzięki wyjątkowemu zasięgowi tego sektora ma on moc napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności międzynarodowej  na właściwe tory. W wielu krajach jest on głównym pracodawcą i źródłem  możliwości, zwłaszcza dla kobiet, młodzieży i społeczności wiejskich. Z  punktu widzenia naszej planety, sektor turystyczny pomaga chronić środowisko naturalne. Innowacje, które napędzają ten sektor, mogą  pomóc nam w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla  wszystkich.

Po pierwsze, musimy przywrócić zaufanie do podróży, aby pomóc destynacjom najbardziej poszkodowanym ponowne dzielenie się ze  światem swoją kulturą, dziedzictwem i gościnnością.

Po drugie, kryzys, wywołany pandemią COVID-19, stanowi doskonałą okazję do ponownego przemyślenia turystyki i nadania sektorowi nowego kształtu. Dlatego podczas konferencji organizatorzy skupili się na eksperckich  prezentacjach dobrych praktyk i warsztatach w formule „world cafe”, które służyły wymianie doświadczeń oraz podniesieniu kwalifikacji kadr turystycznych i jakości świadczonych usług.

Do udziału w konferencji zaproszonych zostało 15 hosted buyersów z Europy, jak i wybranych krajów poza europejskich – głównie USA, zainteresowanych poznaniem nowego, zrównoważonego oblicza Polski, nowych produktów, prezentacji dobrych praktyk, a przede wszystkich chcących podzielić się swoimi wartościowymi opiniami i doświadczeniami. Natomiast polscy operatorzy, organizatorzy, właściciele atrakcji zostali zaproszeni do aktywnego udziału w panelach dyskusyjnych w trzech obszarach tematycznych:

  • wycieczki z rodziną i przyjaciółmi
  • wydarzenia sportowe i kulturalne
  • spotkania i podróże służbowe

Cała konferencja była przygotowana i prowadzona w języku angielskim.

Współorganizatorzy: SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń #TUgether, Polska Organizacja Turystyczna, Poland Convention Bureau POT

Partner strategiczny: LOT Polish Airlines

Partner merytoryczny: Polska Izba Turystyki

Partnerzy instytucjonalni, gospodarze: Łódzka Organizacja Turystyczna oraz Warszawska Organizacja Turystyczna.

Partnerzy: Polski Holding Hotelowy, Hotel Regent Warsaw, Totalizator Sportowy/Tor Służewiec, PKP Intercity, Park of Poland

Oficjalna strona wydarzenia wraz z programem

 

Podsumowała: Aneta Książek

Do góry