en
en
Kontakt

RAPORT ICCA 2022: powrót rankingów krajów i miast

Targi IMEX we Frankfurcie to także liczne premiery. W dniu 23 maja br. w czasie i miejscu, w którym spotyka się osobiście międzynarodowa branża spotkań i wydarzeń, International Congress and Convention Association (ICCA) ogłosiła szerokiej publiczności raport statystyczny za rok 2022.

To wielki powrót do corocznych rankingów krajów i miast po dwóch latach nieobecności. Ostatnia wersja raportu  - opublikowana przez ICCA w dn. 27 maja 2021 - nie przedstawiała rankingu regionów, a wpływ pandemii COVID-19 na spotkania stowarzyszeń na całym świecie oraz stanowiła narzędzie do wyprowadzania przemysłu spotkań z kryzysu.

Ranking ICCA

Ranking ICCA uważany jest (obok przygotowywanego przez Union of International Associations – UIA) za jedno z najważniejszych tego typu zestawień. Jest narzędziem benchmarkingu w zakresie potencjału kongresowo-konferencyjnego destynacji biznesowych, co pozwala na ustalenie przewag i luk konkurencyjnych w przypadku kandydatury na gospodarza określonego wydarzenia. Z kolei baza danych ICCA dostarcza też informacji nt. potrzeb poszczególnych zleceniodawców i umożliwia przygotowanie sprofilowanych ofert typu bid book.

Publikacja obecnego raportu  zbiega się w czasie z niedawną deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia, że ​​COVID-19 nie kwalifikuje się już jako globalna sytuacja kryzysowa, podkreślając tym samym powrót do normalności w przemyśle spotkań.

ICCA głęboko wierzy, że statystyki istnieją po to, by opowiadać historię, dlatego oferuje swoim członkom różne narzędzia, aby robić to w kompleksowy sposób. Nie ma ani jednego kraju, w którym pandemia nie dotknęłaby przynajmniej jedno zaplanowane spotkanie w 2022 roku. Baza danych ICCA pokazuje status każdego spotkania, a w odpowiednich przypadkach pokazuje uzasadnienie decyzji organizatora o niezorganizowaniu spotkania na żywo.

2022 ICCA Business Analytics Country and City Rankings

Pod koniec 2022 roku ICCA podjęła proaktywną decyzję o powrocie do normalnych rankingów na podstawie obserwacji, że około 85 proc. wszystkich spotkań odbywało się osobiście. Oczywiście niektóre kraje i terytoria nadal działały w ramach ograniczeń związanych z COVID-19.

We wspólnym wysiłku z oddanymi członkami ICCA zespół badawczy zidentyfikował ponad 10 500 spotkań, z których około 9 000 odbyło się osobiście, na które nie miał wpływu COVID-19 lub odbywało się w formacie hybrydowym. Ponieważ stowarzyszeniowy przemysł spotkań wciąż dogania liczby z ostatniego roku przed pandemią (13 254 spotkań w 2019 r.), ICCA przeprowadziła również krótką analizę porównawczą kraju i miasta. Ponadto przedstawiony został kontekst spotkań osobistych i planowanych.

 „To ogromne przedsięwzięcie naszego zespołu, które jest bardzo mile widziane przez naszych członków, ponieważ rankingi krajów i miast ICCA zawsze generują ogromne zainteresowanie branży. Pocieszające jest to, że dążenie do osobistych spotkań jest ponownie bardzo silne i przewidujemy, że ten trend będzie się rozwijał przez cały nadchodzący rok”, powiedział Senthil Gopinath, dyrektor generalny ICCA

Cieszy fakt, iż wśród kontynentów najwięcej, bo aż 54 proc. spotkań stowarzyszeniowych w 2022 roku odbyło się w Europie, 18 proc. w Azji, w Ameryce Północnej - 11,7 proc., a 8,9 proc. w Ameryce Południowej. Ponad 40 proc spotkań odbyło się w hotelach, 29,7 proc. w obiektach uniwersyteckich a 19,8 proc. w centrach targowo-kongresowych. Najwięcej zrealizowanych spotkań dotyczyło

 • nauk medycznych (16,8 proc.)
 • technologii (14,1 proc.)
 • nauki (13,5 proc.)
 • edukacji (6,4 proc.)
 • przemysłu (6,2 proc.

icca raport 2022 prezentacja IMEX Frankfurt

Ranking krajów

W skali globalnej wśród najchętniej wybieranych przez organizatorów stowarzyszeniowych konferencji i kongresów państw (lista top 100) po raz kolejny triumfują Stany Zjednoczone (690 spotkań, ostatnio było ich dużo więcej, bo aż 934 – mówimy jednak o danych sprzed pandemii). Drugie miejsce zajmuje Hiszpania (528 spotkań), a trzecie Włochy (522), które przeskoczyły w rankingu Niemcy (484 spotkania) i Francję (472)

Ranking światowych miast wskazuje 326 pozycji, które razem z miastami skategoryzowanymi jako „inne” (goszczące poniżej 5 spotkań) zorganizowały 9 093 spotkania stowarzyszeniowe w 2022 roku.

Wśród miast prym wiodą tradycyjnie Wiedeń (162 spotkania), Lizbona (144 spotkań) i Paryż (134 spotkań). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Barcelona, Praga, Madryt, Berlin, Ateny, Bruksela i Londyn. Pierwszym miastem spoza Europy – 13 w rankingu  - okazało się miasto Singapur (101 spotkań).

raport-icca-2022-stowarzyszenie-branza-mice-kraje-miasta.jpg

Polska w rankingach ICCA

Reputację kraju jako destynacji budują jej uwzględnianie w statystykach międzynarodowych, miejsce miast w rankingach i konkursach, członkostwo przedstawicieli sektora we władzach specjalistycznych organizacjach czy lokalizacja „oddziałów” międzynarodowych stowarzyszeń/organizacji w Polsce. Dla reputacji niezbędna jest również aktywna obecność polskich instytucji i jej przedstawicieli na arenie międzynarodowej, transfer wiedzy, technologii i innowacji.

Wojna na Ukrainie, choć na pewno nie sprzyja turystyce, pozwoliła pokazać się Polakom z najlepszej strony. Polska gościnność to przecież nie tylko zryw pomocy dla obywateli Ukrainy, ale też nasza codzienność i tradycja, która przejawia się też w ofercie gastronomicznej, hotelarskiej czy kulturalnej.

Skutki wojny na Ukrainie dla branży turystycznej i biznesowej bywają odczuwane różnie w różnych miejscach. Pomimo dobrej reputacji, potencjału intelektualnego, świetnego zaplecza targowo-konferencyjnego oraz wieloletniej pracy ze stowarzyszeniami takich miast kongresowych, jak Poznań czy Katowice, do rankingu miast ICCA 2023 dostały się jedynie 4 miasta z Polski. Są to:

 • Warszawa (pozycja 30 z 52 spotkaniami)
 • Kraków (pozycja 39 z 42 spotkaniami)
 • Gdańsk (pozycja 164 z 12 spotkaniami)
 • Wrocław (pozycja 186 z 10 spotkaniami)

Udział innych miast to dodatkowe 18 spotkań dla Polski.

W sumie Polska – ze 134 spotkaniami – uplasowała się na 23. miejscu na świecie. Czechy ze 146 spotkaniami zajęły miejsce 20, Węgry miejsce 33 (79 spotkań) a Słowacja -  67 (17 spotkań).

Polska: 161 planowane - 134 zrealizowane

Podejmowanie decyzji dotyczących organizacji spotkań w firmach i instytucjach zlecających ich organizację ma charakter decyzji na rynku nabywców instytucjonalnych, a więc jest głęboko przemyślane, realizowane po gruntownej analizie rynku. Na skłonność do organizacji spotkań mają wpływ czynniki zarówno endogeniczne tj.: warunkowania: demograficzne, środowiskowe, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, instytucjonalne oraz czynniki technologiczne i proces globalizacji, jak i egzogeniczne (nowe technologie, kapitał ludzki).

Utrzymanie w miarę stabilnej pozycji Polski w rankingu ICCA, poprzez zabieganie o wydarzenia oraz zebranie informacji o wydarzeniach spełniających warunki ICCA jest możliwe dzięki współpracy Poland Convention Bureau POT z miejskimi i regionalnymi convention bureaux oraz rekomendowanymi przez POT Profesjonalnymi Organizatorami Kongresów. Z kolei bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza.

Pełny przegląd łącznej liczby zaplanowanych (do zestawień zostały ujęte tylko te, które się finalnie odbyły) w 2022 roku spotkań według miejsca docelowego jest dostępny w ICCA Business Analytics. Tu alfabetyczne zestawienie TOP 40 destynacji:

top-40-destynacje-MICE-raport-ICCA.jpg

Jakie kryteria przyjmuje ICCA do rankingu?

ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie danych o spotkaniach stowarzyszeniowych zebranych od convention bureaux, obiektów konferencyjnych, hoteli i samych stowarzyszeń. Analizowane spotkania muszą spełniać trzy warunki:

 1. odbywać się cyklicznie
 2. skupiać minimum 50 uczestników
 3. migrować pomiędzy co najmniej trzema krajami

Oznacza to, że konferencje, które już odbyły się w Polsce nie prędko uda się znowu pozyskać, a pula stowarzyszeń, która decyduje się na lokację swoich spotkań w naszym kraju, co roku się zmienia.

Statystyki obrazują pewien aktualny stan, jednak jest on efektem działań promocyjnych i sprzedażowych, które miały miejsce 3-4 lata temu, bo taki zazwyczaj jest czas między ogłoszeniem konkursu na destynację wydarzenia a realizacją kongresu. Wyniki tych konkursów są zazwyczaj konsekwencją wewnętrznej polityki stowarzyszeń oraz aktywności lokalnych ambasadorów wspieranych przez convention bureaux.

ICCA to jedno z najstarszych stowarzyszeń branży spotkań działające w prawie 100 krajach na całym świecie, reprezentując ponad 1100 firm i organizacji związanych z przygotowaniem i koordynacją spotkań, transportem oraz zakwaterowaniem. Od ponad 50 lat gromadzi dane i opracowuje ich analizy oraz tworzy kanały komunikacji w zakresie realizacji międzynarodowych spotkań biznesowych.

Polska Organizacja Turystyczna jest członkiem ICCA od 2002 r., z chwilą powołania w swoich strukturach Poland Convention Bureau, które odpowiedzialne jest m.in. za coroczne raportowanie do ICCA wydarzeń, które odbyły się w naszym kraju.

Fot.AK - Premiera Raportu ICCA na posiedzeniu Plenarnym ICCA 22 maja br. we Frankfurcie

Do góry