en
en
Kontakt

Protokół KRAKÓW NETWORK

Członkowie KRAKÓW NETWORK, biznesowego gremium zrzeszającego kilkuset przedstawicieli branży spotkań i branż pokrewnych z Krakowa i Małopolski, pracują nad Protokołem KRAKÓW NETWORK. To dokument wzorowany na opublikowanym przez ICCA w listopadzie 2020 roku Protokole z Kaohsiung, stanowiącym strategię odbudowy globalnego rynku spotkań.

Protokół_KN.jpg

Protokół Kaohsiung jest odpowiedzią ICCA (International Congress and Convention Assocation) na główne trendy, które kształtują światową branżę spotkań (m.in. postęp technologiczny, bezpieczeństwo i zdrowie, konieczność zrozumienia następnych pokoleń uczestników wydarzeń). Jego głównymi celami było zdefiniowanie kluczowych makro- i mikrotrendów, wskazanie niezbędnych strategii do implementacji w sektorze MICE oraz wyodrębnienie nowych wskaźników sukcesu przyszłych wydarzeń. Główny wniosek wypływający z raportu mówi o obowiązku (i przywileju) branży eventowej jakim jest przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa poprzez promowanie podstawowych wartości, takich jak gospodarka oparta na wiedzy, zrównoważony rozwój i globalna społeczność.

Taka jest też misja KRAKÓW NETWORK: dzielenie się know-how oraz wspólne pozyskiwanie partnerów w celu zwiększania liczby wydarzeń biznesowych goszczących w Krakowie. Dziś to współdziałanie zyskuje jeszcze jeden wymiar: potrzebę stworzenia praktycznych modeli współpracy pomiędzy lokalnymi członkami branży dla umożliwienia im efektywnego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dlatego też przedstawiciele sześciu grup tematycznych inicjatywy (Grupy Hotelarskiej, Grupy Gastronomicznej, Grupy PR, Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów, Kraków Future Lab i Grupy Eventowej) wypracowują obecnie nowe wytyczne, które będą zabezpieczać wszystkich sygnatariuszy Protokołu KRAKÓW NETWORK. Na ich podstawie będzie możliwe minimalizowanie ryzyka, poprzez deklarację respektowania precyzyjnie określonych w protokole wytycznych. Ryzyko to będą współdzielić obiekty, agencje, PCO, DMC, hotele, catererzy, uczelnie i inne podmioty współpracujące w ramach KRAKÓW NETWORK.

- „Tworzymy nić porozumienia i więź partnerstwa pomiędzy wszystkimi interesariuszami, aby w wyniku negocjacji zawrzeć porozumienie w formie protokołu i promować zrzeszone w KRAKÓW NETWORK podmioty oraz miasto jako gotowe na bezpieczne i efektywne organizowanie eventów każdego rodzaju. W tym także hybrydowych i online" – mówi Paula Fanderowska, z-ca dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków, która w kilkudziesięcioosobowym zespole pracuje nad postanowieniami dokumentu.

Pracom nad Protokołem KRAKÓW NETWORK towarzyszy kampania wizerunkowa, której celem jest promowanie Krakowa jako kompleksowej destynacji dla branży spotkań. Jej finałem będzie otwarty webinar ogłaszający wyniki prac oraz zapraszający organizatorów do realizowania swoich wydarzeń w stolicy Małopolski. Wydarzenie zaplanowano na koniec marca tego roku.

Warto także podkreślić, że negocjowane postanowienia będą zbieżne z kierunkiem strategii Miasta Krakowa, przedstawionej niedawno w dokumencie „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”, w którym istotną rolę przypisano turystyce biznesowej. Postanowienia te są również zgodne z założeniami kampanii #KrakówTheHostCity realizowanej obecnie przez Kraków Convention Bureau.

Źródło: convention.krakow.plDo góry