en
en
Kontakt

Premiera raportu Poland Events Impact 2019

Podczas Meetings Week Poland, po premierze Raportu Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2020, zaprezentowano także raport dotyczący wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Events Impact 2019. Projekt „Poland Events Impact 2019” jest drugą próbą podjętą w Polsce w celu określenia korzyści ekonomicznych wynikających z organizacji wydarzeń i został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka.

PolandEventsImpact2019_1170px.jpg

W 2015 roku pod auspicjami MPI Foundation, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz MPI Poland powstał Poland Meetings Impact – pierwszy w Polsce raport o wpływie ekonomicznym przemysłu spotkań na gospodarkę, który wyniósł wtedy 1 proc. Organizacja spotkań i wydarzeń w 2019 roku wygenerowała szacunkowo 1,5 proc. PKB, a ich wkład w gospodarkę wahał się na poziomie 35 mld złotych.

Celem badania realizowanego w ramach projektu „Poland Events Impact – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski 2019” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń (m.in. społecznych, gospodarczych, biznesowych) odbywających się na terenie Polski i wskazanie ich wkładu w gospodarkę – mówi dr Krzysztof Celuch, kierownik zespołu projektowego Celuch Consulting, wykładowca SGTiH Vistula i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W 2019 r. wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski wyniósł 34 595 951 tys. zł, a wartość dodana brutto wyniosła 14 256 6632 tys. zł. W spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział 16 302 400 uczestników (z kraju i zagranicy). Wkład przemysłu spotkań w tworzenie miejsc pracy to 220 tys. takich miejsc.

Zakres merytoryczny badań dotyczył aspektów ekonomicznych związanych z oddziaływaniem branży spotkań na gospodarkę kraju w odniesieniu do klasycznych elementów, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie w trzech fazach projektu poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz gestorzy obiektów. Uzyskane dane oraz model ekonometryczny oparty o dane Głównego Urzędu Statystycznego, mający na celu określenie wielkości wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę narodową, pozwoliły na zrealizowanie założonego celu badawczego.

Raport „Poland Events Impact 2019 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski” został przygotowany przez zespół naukowo-branżowy prowadzony przez Celuch Consulting, przy współpracy z ekspertami związani z Wydziałem Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Meeting Professionals International Poland Chapter oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. W gronie autorów znalazły się również Panie Profesor: Barbara Neuhofer (University of Applied Science z Salzburga) i Jolanta Żyśko (SGTiH Vistula) oraz przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula Magdalena Kondas.

Do góry