en
en
Kontakt

Premiera Protokołu Kraków Network

23 marca 2021 roku, w wirtualnym studiu ICE Kraków odbył się webinar, podczas którego został premierowo przedstawiony Protokół KRAKÓW NETWORK, dokument opracowany przez członków grupy Kraków Network w celu odbudowy lokalnego rynku spotkań. Dokument został objęty honorowym patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Protokół_1170.jpg

Protokół KRAKÓW NETWORK to dokument zainspirowany „Protokołem z Kaohsiung” ICCA, stworzony przez przedstawicieli krakowskiej branży MICE jako wstęp do wspólnej strategii działania na lata 2021-2023, z planem późniejszej aktualizacji zapisów. Jest to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji do stosowania w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości, określający listę kluczowych strategii, które umożliwią dalszy rozwój przemysłu spotkań i wydarzeń. Zidentyfikowane kierunki działania obejmują innowacyjne modele biznesowe, wspólne ryzyko, restrukturyzację cyfrową i wydarzenia hybrydowe oraz strategie dotyczące zwiększonego zaangażowania wszystkich interesariuszy.

Koncepcja dokumentu jest zbieżna z kierunkiem strategii Miasta dotyczącym wsparcia rozwoju przemysłu spotkań, przybliżonym w opracowaniu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” wskazującym konkretne założenia dot. zrównoważonej turystyki biznesowej i kulturalnej Krakowa oraz rozwoju małopolskiego sektora turystycznego. Dokument ten, podobnie jak Protokół, zawiera zbiór rekomendacji i wytycznych dotyczących kluczowych dla miasta obszarów.

Praca zespołowa nad Protokołem, angażująca członków inicjatywy KRAKÓW NETWORK, jest tożsama z zalecaną w przywołanej strategii miasta metodą pracy zakładającą, iż wdrożenie rekomendacji i proponowanych działań jest możliwe wyłącznie przy współpracy wszystkich partnerów ze sfery publicznej, społecznej i prywatnej, w tym mieszkańców miasta. Turystyka jest bowiem złożonym systemem powiązań i współpracy wielu podmiotów działających również w przestrzeni internetowej, takich jak: touroperatorzy, biura turystyczne, hotele i obiekty noclegowe, organizacje zarządzające obszarami turystycznymi, atrakcje turystyczne, placówki gastronomiczne, instytucje kultury, przewoźnicy czy przewodnicy.

Kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia Protokołu KRAKÓW NETWORK to:

  • klarowny model współpracy w obrębie inicjatywy,
  • wspólne budowanie, promowanie i lobbing oferty miasta,
  • zyskanie przewagi konkurencyjnej Krakowa,
  • dobry PR i transparentność zaangażowanych podmiotów,
  • integracja partnerów i dostawców w zakresie wymiany wiedzy,
  • kreowanie innowacyjnych narzędzi, w tym wydarzeń hybrydowych i online.

Zawarte w dokumencie zapisy są zgodne z kampanią Kraków The Host City przygotowaną przez Kraków Convention Bureau. Materiały są spójne, co daje możliwość zwielokrotnienia przekazu oraz nasycenia różnych kanałów medialnych informacjami o branży i mieście.

Do góry