en
en
Kontakt

Polska Izba Przemysłu Targowego (PIPT) publikuje wyniki badań branży targowej

Ostatnie badanie opublikowane przez Polską Izbę Przemysłu Targowego (PIPT) przedstawia obraz aktualnej sytuacji w branży targowej w Polsce. Proces odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 roku będzie długotrwały i będzie zależał od kilku czynników.

raport dane Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, targi powróciły do regularnego kalendarza wydarzeń. Według najnowszych wyników badań opublikowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego (PIPT), w roku 2022 odbyło się 123 imprez targowych, które zostały poddane audytom statystyk targowych przez Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych - CENTREX. Oznacza to, że liczba targów w Polsce wzrosła do 65% w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Firmy targowe starają się odbudować swoją kondycję finansową i produkcyjną po pandemii COVID-19. Dotyczy to nie tylko organizatorów targów, ale również firm projektujących i budujących stoiska, transportowych i oferujących inne usługi związane z targami. W przypadku organizatorów targów, wynajęta powierzchnia wystawiennicza stanowiła 71% poziomu sprzed pandemii. Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających wzrosła, ale powoli.

Liczba wystawców w 2022 roku wyniosła jedynie 55% w porównaniu do 2019 roku, podobnie jak liczba wystawców zagranicznych (52%) i zwiedzających (57%). Jednak niektóre imprezy targowe zanotowały znaczny wzrost zarówno powierzchni wystawowej, jak i liczby zwiedzających w porównaniu do najlepszych lat prosperowania, np. Cavaliada czy MSPO.

Niski poziom liczby wystawców na targach w Polsce oraz w Europie utrudnia powrót do silnej kondycji finansowej firm projektujących i budujących stoiska oraz firm transportowych i IT na rzecz wystawców. Dla większości z tych firm, 50% ich przychodów pochodziło z usług dla wystawców na targach zagranicznych.

Warto podkreślić, że polskie firmy projektujące i budujące stoiska targowe oraz dostawcy rozwiązań multimedialnych na stoiska uważane są za jedne z najlepszych w Europie. To wszystko wpłynęło na przychody branży w 2022 roku, które w porównaniu do 2019 roku oscylowały na poziomie 60-70%, chociaż niektóre firmy zanotowały wzrost przychodów nawet o 40% w porównaniu do roku 2019.

Jednakże są to pojedyncze przypadki. Przychody z 2022 roku były znacznie wyższe niż z roku 2021, średnio o 50%, ale wynikało to z faktu, że w 2021 roku targi były zamrożone do czerwca, a pierwsze imprezy targowe odbyły się dopiero w III i IV kwartale.

Kryteria

Rok bazowy 2019

2021***

2022

Poziom 2022 do 2019

Liczba targów

189

73

123

65%

Całkowita wynajęta powierzchnia targowa m2

760 932

395 690

539 965

71%

Liczba wystawców ogółem

25 598

6 786

13 973

55%

Liczba wystawców międzynarodowych

5 339

1 508

2 750

52%

Liczba zwiedzających**

1 580 846

436 429

894 123

57%

 *Dane uwzględniają wyłącznie statystyki targów w Polsce poddanych audytowi CENTREX – Międzynarodowemu Związkowi Statystyk Targowych.
 **Liczba zwiedzających jest zaniżona. Wstęp na część targów jest bez biletów, w związku z tym nie można oszacować liczby zwiedzających
***W roku 2020 branża była zamrożona z powodu pandemii COVID-19

Większość firm (ponad 80%) prognozuje, że powrót do poziomu sprzed pandemii może potrwać do 2024 roku. Proces odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 roku będzie długotrwały i będzie zależał od kilku czynników, takich jak wojna na Ukrainie, wzrost cen paliw, energii oraz dwucyfrowy poziom inflacji, a co za tym idzie wzrost kosztów pracy.

Firmy targowe staną przed trudnym wyzwaniem odbudowy kondycji, ponieważ aktualnie brakuje im wystarczającej liczby specjalistów, którzy zostali zwolnieni lub odeszli z branży po ponad 18 miesiącach zastoju.

Mimo to, dane wskazują na wyraźną tendencję wzrostową, która - według wielu firm targowych - utrzyma się również w 2023 roku. Wielu przedsiębiorców oczekuje nawet wyrównania poziomu przychodów z 2019 roku, podczas gdy inni przewidują, że zajmie to około 1-2 lat.

Polska Izba Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego działa jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej oraz branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów od 2006 roku, a wcześniej w latach 1993-2006 jako Polska Korporacja Targowa. Członkami PIPT są organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą, przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, firmy z branży reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów.

Misją Izby jest służenie jako wszechstronna platforma współpracy uczestników rynku targowego w Polsce, integracja członków i ich identyfikacja ze środowiskiem branżowym, promowanie udziału w targach jako skutecznego elementu strategii marketingowej, promowanie międzynarodowych.Więcej na stronie Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Dodatkowe informacje również na stronie Centrex - International Exhibition Statistics Union – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych.

W tym roku PIPT obchodzi 30-lecie powstania.

30 lat pipt polska izba przemysłu targowego

Źródło: info. pras. PIPT

Przeczytaj również: Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce

Do góry