en
en

OWHC dwukrotnie postawiło na Kraków

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (Organization of Word Heritage Cities – OWHC) przyznała miastu Kraków prezydenturę oraz miejsce w Radzie Dyrektorów.

OWHS_KRK.jpg


Kraków jest jedynym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które uzyskało taki przywilej. Podwójne wyróżnienie jest potwierdzeniem dokonań Krakowa przez międzynarodową społeczność miast dziedzictwa z całego świata. To także wspólny sukces wielu środowisk kultury, przedsiębiorców, środowisk konserwatorskich, instytucji i organizacji pozarządowych.

Organizację Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) założono 8 września 1993 r. w Fezie (Maroko). Do Organizacji należy ponad 300 miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Organizacji miasta są reprezentowane przez swoich prezydentów, przy aktywnym udziale specjalistów ds. zarządzania dziedzictwem. W Radzie Dyrektorów zasiadają włodarze: Brugii (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Korea Południowa), Krakowa (Polska), Filadelfii (USA), San Miguel de Allende (Meksyk), Suzhou (Chiny) i Luksemburga (Luksemburg).

Celem miast zrzeszonych w OWHC jest wspieranie realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa, zachęcanie do współpracy i wymiany informacji oraz ekspertyz dotyczących ochrony i zarządzania miejskim dziedzictwem, przy jednoczesnym rozwijaniu poczucia solidarności wśród miast członkowskich. Realizując te cele OWHC organizuje wiele spotkań: Światowe Kongresy, konferencje, seminaria i warsztaty na temat zadań, jakie należy podjąć na rzecz zarządzania i realizacji strategii służących ochronie i rozwojowi miast historycznych. Gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum miast światowego dziedzictwa, który odbył się w 1991 roku, było miasto Québec. W Krakowie właśnie zakończył się 15. Kongres OWHC (2-5 czerwca 2019), w którym wzięło udział ponad 400 delegatów z pięciu kontynentów.

Do góry