en
en

Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa w Szczawnicy

W dniach 14-17 maja br. w centrum kulturalno-biznesowym Dworek Gościnny w Szczawnicy odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa „O!SUWISKO”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

konferencja geo duże.jpg

Ogólnopolska Konferencja „O!SUWISKO” jest skierowana zarówno do osób bezpośrednio związanych z usuwaniem skutków ruchów masowych na poziomie samorządów, administracji rządowej czy służb zarządzania kryzysowego, jak i przedsiębiorstw geologicznych oraz instytucji zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem infrastruktury na terenach objętych ruchami masowymi. Tematyka konferencji zainteresuje również jednostki wspomagające tj. instytuty badawcze oraz wyższe uczelnie i przedstawicieli firm działających w branży.

Podczas konferencji prelegenci będą starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące przyczyn ruchów grawitacyjnych oraz metod badawczych powierzchniowego i wgłębnego rozpoznania osuwisk. Uczestnicy poznają również metody monitoringu osuwisk, a także prognostyki i oceny ryzyka. Eksperci zajmą się również sposobami na zabezpieczanie terenów objętych osuwiskami oraz rejestracją i kartografią osuwisk w ramach projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.

Sesje tematyczne potrwają trzy dni, a konferencję zwieńczy zaplanowana na 17 maja wycieczka terenowa. Organizatorzy przedstawią podczas niej zagadnienia rekonstrukcji rozwoju osuwisk w świetle datowań, budowy geologicznej oraz przekształceń antropogenicznych na pograniczu płaszczowiny magurskiej i pienińskiego pasa skałkowego. Trasa wycieczki będzie obejmować osuwiska w Małych Pieninach oraz dolinach Potoku Skotnickiego należącego do Beskidu Sądeckiego.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z najstarszych polskich instytutów naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy geologicznej w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

Obok działalności naukowej we wszystkich dziedzinach nowoczesnej geologii, Instytut wypełnia również zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych.

Instytut współpracuje z ośrodkami geologicznymi w kilkudziesięciu krajach świata. Jako członek EuroGeoSurveys, organizacji zrzeszającej europejskie służby geologiczne, uczestniczy w przygotowaniu opracowań realizowanych pod jej patronatem oraz bierze czynny udział w pracach grup eksperckich, których celem jest doradzanie odpowiednim strukturom Komisji Europejskiej.

Więcej szczegółów znajduje się sią stronie: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/osuwiska-2019/

 

Źródło: pgi.gov.pl

Foto: Thermaleo Plus Sp. z o.o.

Do góry