en
en

Nowa jakość medycyny ratunkowej

„CEEM 2019” Central European Emergency Medicine, 7. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz 28. Międzynarodowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii to wydarzenia, które z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej odbędą się w Jeleniej Górze 20 – 23 marca 2019 roku.

medycyna ratunkowa.jpg


Wydarzenia odbędą się pod jednym hasłem przewodnim: „Medycyna ratunkowa nową jakością w systemach ochrony zdrowia” i będą doskonałą okazją dalszej integracji środowiska ratunkowego, zarówno w wymiarze krajowym, jaki i międzynarodowym, platformą wymiany doświadczeń zawodowych i forum budowania planów na najbliższą i dalszą przyszłość.

Adresatami kongresu i konferencji są nie tylko lekarze, ale również wszyscy zainteresowani:
- ochroną zdrowia i polityką prozdrowotną (jej organizacją, zarządzaniem, finansowaniem, przemysłem medycznym i farmaceutycznym);
- medycyną ratunkową (w jej aspektach specjalizacji lekarskich, organizacją i funkcjonowaniem jej bazy szpitalnej, czyli Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych);
- ratownictwem medycznym (rolą i zadaniami ratowników medycznych, pielęgniarek, dyspozytorów, administratorów);
- bezpieczeństwem publicznym i zarządzaniem kryzysowym (w aspekcie regionalnym, krajowym i międzynarodowym).

Prelegentami „CEEM 2019” Central European Emergency Medicine, 7. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej oraz 28. Międzynarodowej Konferencji Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii będą autorytety krajowe i międzynarodowe z renomowanych akademickich ośrodków medycyny ratunkowej. Obradom towarzyszyć będą warsztaty lekarskie, paramedyczne i pielęgniarskie. Nadesłane prace opublikowane zostaną w okolicznościowej monografii lub w wydawnictwie branżowym „Polish Journal of Emergency Medicine”.

Komitet Organizacyjny ww. wydarzeń reprezentuje Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko (Katerdra Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu), który w 2015 roku otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich, a w 1999 roku współuczestniczył w powołaniu specjalizacji lekarskiej z medycyny ratunkowej oraz w uruchomieniu programu resortowego „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”, a także w powołaniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, w którym obecnie pełni funkcję Prezesa.

Do góry