en
en
Kontakt

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 Główny Urząd Statystyczny rozpocznie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Przeprowadzane co 10 lat spisy powszechne są dorobkiem kulturowym i bezcennym dziedzictwem narodowym. Jego wyniki pozwalają odpowiadać na potrzeby obywateli na poziomie lokalnym i globalnym. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

NSP_1170.jpg

Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej. Informacje statystyczne wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przy składaniu wniosków i sporządzeniu studiów wykonalności projektów lub do tworzenia biznesplanów. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny NSP 2021 będzie głównie realizowany przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl . W imieniu Głównego Urzędu Statystycznego zachęcamy do udziału w samospisie internetowym. Jest to szybka i prosta metoda udziału w NSP 2021.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Do góry