en
en
Kontakt

Kobiece liderki w turystyce: jak osiągnąć równość płci i zrównoważony rozwój?

W Międzynarodowym Dniu Kobiet wszystkim kobietom z branży spotkań i nie tylko, składamy najlepsze życzenia! Rozwijajmy i wykorzystujmy dobrze nasze talenty zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Współpracujmy i budujmy razem lepszy turystyczny świat!

kobiety-turystyka-dzien-kobiet.jpg

Kobiety stanowią 62,9 proc. absolwentów studiów wyższych w Polsce, od lat są też silnym filarem szeroko rozumianej branży turystycznej. W teorii i praktyce współistnienie kobiet i mężczyzn w zarządzaniu stanowi szansę dla lepszy rozwój firmy czy organizacji. Zróżnicowane zespoły podejmują lepsze decyzje, bo biorą pod uwagę wiele różnych perspektyw, generują więcej idei, są bardziej kreatywne, innowacyjne oraz lepiej dostosowują decyzje do możliwości ich wdrożenia w określonym miejscu i czasie. Różnorodność w zarządzaniu wspiera dostosowywanie się do potrzeb różnych grup odbiorców i pomaga w osiąganiu założonych celów biznesowych.

Kluczową rolę w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały przyjęte na szczycie w Nowym Jorku, w dniach 25-27 września 2015 r., przez przywódców krajów członkowskich ONZ ma do odegrania turystyka. Dokument “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership).

Cele zrównoważonego rozwoju w tym równość płci

Światowy raport „Kobiety w turystyce”

W 2019 roku przez Światową Organizację Turystyczną został wydany Global Report on Women in Tourism, który wskazuje kluczowe czynniki, które przyczyniają się do równouprawnienia płci w sektorze turystycznym. W tym celu raport eksploruje pięć obszarów tematycznych, które zapewniają równość i wzmacniają pozycję kobiet w turystyce, są to:

  • Zatrudnienie: turystyka zapewnia kobietom godną pracę,
  • Przedsiębiorczość: kobiece firmy turystyczne prowadzą do wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet,
  • Edukacja: edukacja i szkolenia w zakresie turystyki promują równość płci i prawa kobiet w celu wzmocnienia ich pozycji w sektorze,
  • Przywództwo: kobiety są liderami w sektorze turystycznym, wpływają na ważne decyzje dotyczące sektora,
  • Wspólnota: turystyka umożliwia kobietom wspólną pracę na rzecz sprawiedliwości i równości płci.

Global Report on Women in Tourism

Ten sam raport wskazuje, iż 54 proc. miejsc pracy w światowej turystyce zajmują kobiety, ale mimo posiadanego doświadczenia i kompetencji, zarabiają mniej i mają więcej pracy opiekuńczej po powrocie do domu. Ten stan oczywiście nie dotyczy wyłącznie sektora turystycznego.

kobiety-w-turystyce-dane-badania.jpg

Networkingowe spotkanie kobiet na szczycie w Warszawie

Z kolei wczoraj odbyło się bardzo inspirujące spotkanie liderek branży spotkań, które zorganizowało w Warszawie Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce przy współpracy z Marriott Warsaw Hotel. Networkingowe spotkanie na szczycie - w Panorama Sky Bar - poprzedzone było wykładem Agnieszki Bilińskiej o przywództwie kobiet.

Model Przywództwa Nowej Rzeczywistości - Leading Women, opracowany we współpracy z Fundacja Liderek Biznesu wymaga od liderów perfekcyjnego łączenia kompetencji takich jak: siła mentalna, empatia, dbałość o innych, odwaga, myślenie strategiczne, kreowanie zmiany i poszukiwanie różnorodności.

W spotkaniu uczestniczyły kobiety-liderki, reprezentantki wszystkich kluczowych stowarzyszeń i mediów branżowych.

KobietyMICE-SKKP-Marriott-Warsaw-Hotel.jpg

Historia Dnia Kobiet

Dzień Kobiet, obecnie uznawany za święto radosne, ma swoje korzenie w odległej przeszłości. Już w starożytnej Grecji organizowano huczne ceremonie ku czci bogini życia i śmierci, co mogło być wstępem do obchodzenia Dnia Kobiet. W Rzymie zaś, kobiety obchodziły święto ku czci matek, modląc się o szczęście w małżeństwie i o potomstwo.

Oficjalnie Dzień Kobiet przypomina tragiczne wydarzenia z 8 marca 1857 roku, gdy kobiety pracujące w fabryce tekstylnej w Nowym Jorku podjęły decyzję o strajku, aby osiągnąć równouprawnienie. Niestety, zostały zamknięte w fabryce przez jej właściciela, co doprowadziło do wybuchu pożaru, w wyniku którego życie straciło 129 kobiet. To właśnie ten dzień został uznany za początek obchodzenia Dnia Kobiet, a pierwsze oficjalne uroczystości związane z tym świętem odbyły się w USA 28 lutego 1909 roku.

W Polsce Dzień Kobiet pojawił się nieco później, bo 24 marca 1924 roku. Od tamtej pory jest on świętem nie tylko przypominającym o tragicznych wydarzeniach sprzed ponad 150 lat, ale także okazją do celebrowania kobiecości, siły, odwagi i wspaniałych osiągnięć kobiet na różnych polach życia. Współczesne obchody Dnia Kobiet to przede wszystkim wydarzenia kulturalne, towarzyskie i rozrywkowe, a także okazja do obdarowywania kobiet kwiatami, upominkami czy słodkościami.

Artykuł powstał w ramach cyklu #KonkretyAnety tworzonego przez Anetę Książek.

Źródła:

Do góry