en
en
Kontakt

Kielce przyjęły nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

W 2014 roku, 25 września, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Kielcach, w obiekcie Targi Kielce.

Do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 20 osób, które przyczyniają się do organizacji w Polsce spotkań i wydarzeń z dziedziny biznesu, nauki, kultury czy sportu:

• prof. zw.dr. hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
• prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof.Tadeusza Orłowskiego
• prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki , Elektroniki i Telekomunikacji
• prof. zw.dr. hab. n. med. Adam Dziki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
• mgr ekonomii Henryk Handszuh, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
• Iwona Kmieć, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
• prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów
• prof. dr hab. Krzysztof Krygier, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• dr hab. n.med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
• prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Ortodoncji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
• prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu
• dr hab. inż. Grzegorz Nalepa, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji, AGH w Krakowie, Wydział EAIiIB, Katedra Informatyki Stosowanej
• prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
• prof. nadzw.dr. hab. n. med. Tadeusz Pietrucha, Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• prof. dr hab. Józef Pociecha, Kierownik Zakładu Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, klinika Traumatologii, Otopedii i Chirurgii Ręki
• prof. dr inż. Andrzej Ruciński, University of New Hampshire, Department of Electrical and Computer Engineering / Space Science Center
• prof.dr hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
• prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od czternastu lat programie wynosi już 179 osób.

Uroczystego otwarcia gali dokonał Pan Andrzej Mochoń – Prezes Targów Kielce, a następnie gości przywitał m.in. prof. Janusz Lipkowski – Przewodniczący Kapituły Programu AKP.
- Cieszę się, że kolejni przedstawiciele świata nauki zostali Ambasadorami przemysłu spotkań. - podsumował prof. Lipkowki.

Galę umilił występ zespołu Starachowice Jazz Band oraz wyjątkowy pokaz mappingu.

W trakcie Gali odbyło się także oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomu dla Międzynarodowych Targów Poznańskich za zorganizowanie największego międzynarodowego kongresu w Polsce w 2013r. - 19 Sesji Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19.

- Program Ambasadorów Kongresów Polskich to narzędzie do współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z otoczeniem biznesu. W tym roku gościliśmy w Kielcach za co bardzo dziękuję lokalnym organizatorom. - podsumował dr Bartłomiej Walas Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W 2015 roku Gala Programu AKP w Katowicach i będzie okazją do świętowania otwarcia nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego i 150- lecia nadania Katowicom praw miejskich.

Do góry