en
en
Kontakt

Katowicka "Energia spotkań"

konferencja_Katowice29.06.2010 roku w hotelu Angelo w Katowicach odbyła się konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE „Energia Spotkań”, której organizatorem było Convention Bureau Katowice i Miasto Katowice.
W konferencji wzięło udział 60 uczestników reprezentujących zarówno sektor prywatny jaki i publiczny. Obecni byli m.in. dyrektorzy i  przedstawiciele działów marketingu śląskich hoteli, centrów konferencyjnych, firm konsultingowych, profesjonalni organizatorzy kongresów i konferencji, a także reprezentanci samorządu terytorialnego, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Śląskiej Izby Turystyki, Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz szkół wyższych.
Gośćmi specjalnymi byli: Rob Davidson -  wykładowca turystyki biznesowej na Uniwersytecie Westminster w Londynie, ekspert w dziedzinie turystyki biznesowej, Sławomir Wróblewski – Prezes firmy Meeting Management oraz Jan Rudomina – Dyrektor  Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Nowym Jorku.
 
Tematy poruszone na konferencji dotyczyły:
 
 • rozwoju produktu turystyki biznesowej w województwie śląskim
  (Krzysztof Cieślikowski – wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej),
 • procesu transformacji dawnych europejskich ośrodków przemysłowych w nowoczesne destynacje rynku spotkań
  (Rob Davidson wykładowca turystyki biznesowej na Uniwersytecie Westminster w Londynie, ekspert w dziedzinie turystyki biznesowej),
 • doświadczeń przy organizacji Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  (Agnieszka Jakubczyk – Dyrektor Działu Promocji PTWP SA)
 • dużej inwestycji hotelowej
  (Tomasz Piórkowski – Dyrektor Generalny Hotelu Angelo),
 • oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym  organizacji zielonych konferencji
  (Maciej Ogieniewski – Prezes Zarządu Meeting Designers).

Konferencja „Energia Spotkań” stanowiła dobrą okazję do ukazania mocnych i słabych stron Katowic i regionu oraz szans i zagrożeń stojących przed nimi w kontekście tworzenia ich marki jako atrakcyjnego miejsca do organizacji wszelakiego rodzaju wydarzeń biznesowych. Istotną jej częścią była dyskusja dotycząca możliwej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE „Energia Spotkań” była częścią projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic” współfinansowanego w 67 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz w 33 % ze środków budżetu Miasta Katowice.
Do góry