en
en
Kontakt

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich

27 września w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy lokalnym wsparciu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej  odbyła się 18. Gala Ambasadorów Kongresów Polskich,

której współorganizatorem jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich służy promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Jest on realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Wspierany jest on także regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora.

Podczas gali przedstawionych zostało 16 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich. W tym roku specjalne wyróżnienie, z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia, otrzymało także Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna bardzo intensywnie wspiera przemysł spotkań poprzez działania Poland Convention Bureau i współpracę z organizacjami branżowymi. Jedną z takich inicjatyw jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich, który z roku na rok coraz bardziej się rozwija z korzyścią dla polskiej branży turystycznej – powiedziała wiceprezes POT, Agnieszka Jędrzejczyk.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich to wydarzenie, które łączy środowisko badawcze ze światem biznesu. Niewątpliwie jest ono bardzo ważne i potrzebne. W życiu PGE Narodowego, jak w każdej dużej organizacji, konieczne jest utrzymywanie szerokich relacji międzynarodowych, który mają bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie i dostarczają wielu nowych idei. Za sprawą Ambasadorów Kongresów Polskich jesteśmy w stanie skutecznie docierać do jeszcze większych grup odbiorców – dodała Alicja Omięcka, Prezes Zarządu operatora PGE Narodowego.

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom, po raz pierwszy podczas gali wyróżnieni zostali także Mecenasi Kongresów Polskich. Ta nagroda jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.

Wcześniej, tego samego dnia odbyła się konferencja Poznań Meetings Challenge zorganizowana przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Jej tematyka poświęcona była wyzwaniom, przed jakimi stoi polski i poznański rynek spotkań oraz współpracy organizatorów spotkań ze sponsorami i partnerami, co było uwarunkowane wprowadzeniem nowej kategorii w Programie AKP - Mecenasa Kongresów Polskich. Przedstawiono branży potrzeby i oczekiwania organizatorów spotkań, a organizatorom zaprezentowano programy wsparcia oferowane przez sektor spotkań dla pozyskiwania międzynarodowych wydarzeń do Polski. Wydarzenie otworzyła wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk. W ramach Poznań Meetings Challenge poruszono także temat przyszłości branży spotkań w Poznaniu. Paneliści dyskutowali o tym, jaką funkcję w promocji miasta pełni duży obiekt targowo-kongresowy. Debatowano, czy mali i średni przedsiębiorcy sektora spotkań podporządkowują swoje działania marketingowe pod Międzynarodowe Targi Poznańskie, czy może kreują własną politykę sprzedaży. Zastanawiano się także nad tym, jak pozyskiwać sponsorów.

Następnego dnia, po Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, spotkali się przedstawiciele miejskich i regionalnych convention bureaux. Gościem specjalnym spotkania była Mary Rodgers, reprezentująca IMEX Group. Dzięki lokalnemu wsparciu Poznań CB, spotkanie odbyło się w nowych przestrzeniach konferencyjnych - Młyńska 12.

Honorowi Ambasadorzy Kongresów Polskich 2018:

1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej

2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie

7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii

8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych

10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii

14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki

16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od osiemnastu lat programie wynosi już 252 osób.

Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich 2018 został przyznany:

1. Grupie ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,

2. Firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.

Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o. za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Kolejna Gala Programu Ambasadorów Kongresów Polskich odbędzie się 21 października 2019 roku, w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

fot. Piotr Pasieczny / FOTOBUENO

Do góry