en
en
Kontakt

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2008

W 2008 roku, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Warszawie.

Do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w tym roku dołączyło 19 cenionych osobistości świata nauki, sfer gospodarczych i życia publicznego:

Prof. dr hab. n. m. Elżbieta Maria Bandurska – Stankiewicz, Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Olsztynie

Dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Miedzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG

Prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

Prof. dr hab. Mirosław Dłużniewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny

Prof. dr hab. med. Jacek Manitius, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra I klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Waldemar Piórek, Warszawska Izba Przedsiębiorców

Dr n. m. Marcin Rawicz Akademia Medyczna w Warszawie, Oddział Anastezjologii Dziecięcej i Intensywnej Terapii Okołooperacyjnej

Prof. dr Zygmunt Składanowski, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Dr Tomasz Studziennicki, Akademia Morska w Gdyni

Prof. dr hab. Wojciech Suchorzewski, Suchorzewski Konsulting

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk, Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Prof. dr hab. Jacek Wachowiak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

Lech Wałęsa, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia

Prof. dr hab. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski, Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od ośmiu lat programie wynosi 75 osób.

 

Do góry