en
en
Kontakt

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2006

W 2006 roku, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Warszawie.

Do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w tym roku dołączyło 13 cenionych osobistości świata nauki, którzy przyczynili się do organizacji spotkań w Polsce:

Dr hab. Stefan Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Katedra Farmakologii, Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Dr hab. Witold Gutowski, Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Lech Isakiewicz, Pałac Kultury i Nauki

Jan Kukułka, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dr hab. Anna Latos-Bieleńska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Zw. Dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

Dr n. m. Andrzej Nowak, University of Nebraska, USA

Nadzw. Dr hab. Leszek Paradowski, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Dr hab. Stanisław Penczek, Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Zw. Dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dr n. m. Konrad Słynarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Bródnowski

Lech Tranda, Parafia Ewangelicko-Reformowana

Dr Beata Zawadowicz, Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od sześciu lat programie wynosi 41 osób.

Do góry