en
en
Kontakt

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich

W 2009 roku, 4 listopada, Gala Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się w Warszawie, w hotelu Sheraton.

Do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w tym roku dołączyło 18 cenionych osobistości świata nauki, sfer gospodarczych i życia publicznego:

dr hab. med. Janusz Andres - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr hab. n. m. Aleksander Araszkiewicz - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

dr hab. med. Jacek Bomba - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium, Katedra Psychiatrii

Jan Pieter Brinkman - AXA-MAG sp. z o.o.

dr Kazimierz Bryndal - Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia

dr hab. inż. Janusz Frączek - Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki - Centrum Onkologii w Gliwicach

dr hab. Jacek Jassem - Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

dr hab. Marek Kozak - Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych EUROREG

dr hab. Andrzej Małecki - Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego UM w Katowicach, Oddział Neurologii Wieku Podeszłego

dr hab. Andrzej Radzimiński – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

zw. dr hab. med. Jerzy Sadowski - Szpital Specjalistyczny, Instytut Kardiologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

dr hab. med. Andrzej Urbaniak - Collegium Medicum Uniwersytet, Jagielloński, Katedra Radiologii

Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska, Centrum Kompetencji Zarządzania Własnością Intelektualną IP-Hub

dr hab. Wojciech Witkiewicz - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

dr hab. Inż. Jan Maria Wójcicki - Polska Akademia Nauk, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Tym samym liczba wyróżnionych w prowadzonym od dziewięciu lat programie wynosi 93 osoby.

Tegoroczna Gala odbyła się pod patronatem honorowym prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michała Kleibera.

Uroczystego otwarcia Gali dokonał Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Pan Rafał Szmytke. Głos zabrał również współorganizator Programu Ambasadorów Pan Piotr Wilczek – Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Przewodniczący Kapituły Programu Pan prof. Janusz Lipkowski.

Na Gali nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, w osobie Pani Dyrektor Marii Napiórkowskiej, która przeczytała list gratulacyjny od Pani Minister Katarzyny Sobierajskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli przedstawiciele władz państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych,  a także świata nauki, mediów oraz branży turystycznej.

Gościom czas umilała orkiestra Sinfonia VIVA pod batutą Tomasza Radziwonowicza, która grała specjalnie dobrane na tą okoliczność przeboje muzyki filmowej.

W 2010 roku Gala odbędzie się w Krakowie.

Do góry