en
en

Event-Business – największa konferencja w branży eventowej

19 października 2018, w PTAK Warsaw EXPO, w Nadarzynie odbędzie się V edycja konferencji Event- Bisuness – projektu Stowarzyszenia Branży Eventowej, realizowanego w celu rozwoju, edukacji i jednoczenia branży przemysłu spotkań.

event-business.png


Konferencja Event-Biznes poświęcona jest w pełni tematyce eventu, jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, pozwalających dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych realizowanych projektów i z powodzeniem realizować cele biznesowe. Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi formami promocji służącymi budowaniu marki oraz ukazanie możliwości i korzyści sprzedażowych i wizerunkowych płynących z wykorzystania event marketingu. Prelegentami konferencji są osoby, stanowiące niepodważalny autorytet w świecie Event Marketingu z bogatym porfolio projektów, zrealizowanych dla największych marek. Program konferencji opracowali: Rada Programowa wraz ze Stowarzyszeniem Branży Eventowej.

Założeniem programu Event-Biznes jest przedstawienie możliwości zastosowania narzędzi z zakresu event marketingu w różnych aspektach działalności przedsiębiorstw, instytucji, stowarzyszeń. Pozycja eventu jako narzędzia komunikowania się i event marketingu jako znaczącego elementu zintegrowanej komunikacji marketingowej, wyraźnie się ugruntowuje. Są to narzędzia, których stosowanie daje ogromny potencjał w realizacji celów biznesowych, budowania relacji, zarządzania w kontekście współczesnych wyzwań, jakimi są m.in. deficyt zaangażowania, zrównoważony rozwój, przeładowanie informacyjne.

W ramach 5 bloków tematycznych na konferencji zaprezentowane zostaną przekrojowe analizy, studia przypadków projektów z wykorzystaniem różnego rodzaju wydarzeń, zmiany w przepisach prawa dotyczących organizacji wydarzeń, uczestnictwa w nich i odpowiedzialności organizatorów oraz opinie zaproszonych ekspertów i praktyków.

Szczegóły dostępne są na stronie konferencji.

Do góry