en
en

Europejskie narodowe convention bureaux podpisały porozumienie o współpracy

1 lutego 2019, w Wiedniu (Austria) odbyło się dwunaste spotkanie Narodowych Convention Bureaux z Europy, w ramach współpracy w Strategicznym Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe).

Nar CBx.jpg

Sojusz ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy biurami w Europie, w celu utrzymania i wzmocnienia jej silnej pozycji jako numeru 1 dla spotkań stowarzyszeń na świecie. Cele, jakie określili Członkowie Sojuszu to: promowanie i wspieranie wymiany wiedzy między członkami, uproszczenie i wzmocnienie podejścia do kluczowych rynków i kompleksowe badania rynku poprzez wspólne działania. W ostatnich latach współpraca Sojuszu bardzo się rozwinęła, co w Wiedniu zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) oraz stworzenia wspólnego budżetu. Ponadto Sojusz rozpoczął już pracę nad badaniem dot. analizy średnio- i długoterminowego rynkowego potencjału Europy jako destynacji dla spotkań i konferencji. Pośród bieżących trendów w sektorze spotkań i konferencji, projekt skupi się zwłaszcza na warunkach ekonomicznych, politycznych i społecznych oraz obecnych trendach w tych obszarach. W badaniu biorą udział: Austria, Chorwacja, Dania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja.

Sojusz narodowych convention bureaux jest dobrym krokiem do wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia przemysłu spotkań w Europie. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest członkiem założycielem tej organizacji, bierzemy udział we wszystkich projektach badawczych oraz spotkaniach sojuszu dodając swoją polską cegiełkę do współpracy, co mam nadzieję także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej” – podsumowuje Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

Po oficjalnej części spotkania, w Palais Wertheim, odbyło się pożegnalne przyjęcie Christiana Mutschlechnera, dotychczasowego dyrektora Vienna CB, który po 34 latach owocnej pracy dla wiedeńskiego przemysłu spotkań, a 28 – w Vienna CB, przekazał kierowanie biurem w ręce swojego następcy Christiana Woronka.

Spotkania Narodowych Convention Bureax odbywają się 2 razy w roku. Następne spotkanie odbędzie się jesienią 2019 w St. Petersburgu (Rosja).

Do Sojuszu należą: Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Flandria, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Łotwa, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Włochy.

Do góry