en
en
Kontakt

Aktywny polityka turystyczna w Warszawie

2020 był bez wątpienia najtrudniejszym rokiem w historii polskiej turystyki, szczególnie dla podmiotów działających w obszarze tzw. turystyki miejskiej oraz branży MICE. W tym dramatycznym i burzliwym okresie wydarzyło się jednak również kilka pozytywnych rzeczy. Jedną z nich jest ogłoszenie przez Miasto Warszawę “Polityki turystycznej”.

politykaWAW_1170.jpg

"Polityka turystyczna" jasno wytycza długofalową wizję rozwoju tej branży i łączy ją ściśle z innymi obszarami życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego. W wizji tej Warszawska Organizacja Turystyczna jest wskazana jako istotny podmiot odpowiedzialny za tworzenie produktu turystycznego w ramach dialogu z lokalnymi przedsiębiorcami.

Warszawska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie publiczno-prywatne, którego współzałożycielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Zrzesza 116 przedsiębiorstw turystycznych działających w stolicy, między innymi organizatorów turystyki, hotele, obiekty konferencyjne, instytucje kultury, restauracje. Do najważniejszych zadań WOT należy pozyskiwanie poprzez działające w jej strukturach Warsaw Convention Bureau międzynarodowych kongresów i konferencji oraz promocja turystyczna Warszawy.

Urząd m.st. Warszawy, potwierdzając rolę WOT w realizacji zapisów “Polityki turystycznej”, zdecydował się na wsparcie zrzeszonych w stowarzyszeniu przedsiębiorców i zwolnił ich z obowiązku opłacenia składki członkowskiej na 2021 rok.

Rozwojowi turystyki biznesowej w Warszawie sprzyja potencjał administracyjny stolicy, potencjał infrastrukturalny (zarówno transportowy, jak i konferencyjny, noclegowy, gastronomiczny) oraz potencjał biznesowy (skupienie głównych siedzib zarządów korporacji krajowych, jak i głównych siedzib lub regionalnych oddziałów korporacji transnarodowych, a także firm prowadzących wysoko wyspecjalizowane usługi biznesowe).

Wraz z początkiem roku, dział Warsaw Convention Bureau ruszył z nową kampanią informacyjną w mediach społecznościowych polegającą na regularnym prezentowaniu informacji podtrzymujących zainteresowania destynacją i ofertami członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej w kontekście pozyskiwania zapytań na lata 2021 – 2022.

Kampania realizowana jest w języku angielskim na profilu facebook.com/WarsawConventionBureau/

Posty będą publikowane codziennie według ustalonego harmonogramu, który uwzględnia oferty wszystkich członków WOT. Prezentowane treści podzielone zostały na pięć obszarów tematycznych:

  • w poniedziałek ukażą się ogólne informacje i ciekawostki o Warszawie (w kontekście rynku MICE) pod tytułem: Did you know that…?
  • we wtorek WCB WOT zaprezentuje obiekty i hotele konferencyjne – Venues & hotels
  • środa to dzień na przedstawienie agencji PCO/DMC i dostawców z rynku MICE – Choose your local partner!
  • w czwartek przedstawione zostaną propozycje uatrakcyjnienia programów wydarzeń np. unikalne obiekty i atrakcje, które można wykorzystać w programie konferencji – Enrich your social program!
  • a w piątek pod hasłem Take a look zaproponowane zostaną wirtualne zwiedzania – posty odsyłające do wizyt online w obiektach konferencyjnych i instytucjach kultury

Treść dostosowana zostanie do aktualnej sytuacji i wprowadzanych/ograniczanych restrykcji. Warsaw Convention Bureau serdecznie zaprasza do śledzenia wiadomości i udostępniania ich partnerom biznesowym.

Żródło: wot.waw.pl 

Do góry