en
en
Kontakt

18 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

kapitula-programu2 października br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie nowego składu Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. 

Do udziału w kapitule zaproszeni zostali: Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Katarzyna Chałasińska - Macukow - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Jerzy Chmiel - wiceprezydent Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, Alex Kloszewski – prezes Warsaw Destination Alliance, Janusz Lipkowski – prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Janusz Marcinkiewicz – prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej  i Klinicznej, Maciej Mrozowski – medioznawca i wykładowca Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbieta Penderecka - prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, Konstanty Radziwiłł – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Andrzej Sułek - dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Jerzy Woy - Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Z ramienia organizatorów Programu w kapitule zasiedli Bartłomiej Walas - Wiceprezes POT, Piotr Wilczek - Prezes Stowarzyszenia „ Konferencje i Kongresy w Polsce”, Irena Sokołowska - Wiceprezes Stowarzyszenia „ Konferencje i Kongresy w Polsce” i Krzysztof Celuch reprezentujący Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej. Sekretarzem kapituły jest Aneta Książek reprezentująca również Convention Bureau of Poland.

Zadaniem kapituły programu było wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniać będą wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do jego rozwoju.

Na początku posiedzenia Kapituły odbyło się głosowanie na przewodniczącego, którym jednomyślnie został wybrany prof. Janusz Lipkowski. Następnie kapituła  przystąpiła do głosowania , w którym uczestniczyło 12 z 15 uprawnionych do głosowania członków kapituły.  Z nadesłanych przez miejskie convention bureaus, uczelnie wyższe oraz branżę ankiet kapituła wybrała 18 kandydatów do honorowego tytułu Ambasadora Kongresów Polskich. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:
1. prof. dr hab. med. Janusz Andres - Uniwersytet Jagielloński
2. prof. dr hab. n. m.  Aleksander Araszkiewicz - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy
3. prof. dr hab. med. Jacek Bomba - Uniwersytet Jagielloński
4. Jan Pieter Brinkman - AXA-MAG sp. z o.o. 
5. dr Kazimierz Bryndal - Samodzielne Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Toruniu 
6. Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia 
7. prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - Politechnika Warszawska
8. prof. dr  hab. n. med. Jerzy Hołowiecki - Centrum Onkologii w Gliwicach 
9. prof. dr hab. Jacek Jassem - Gdański Uniwersytet Medyczny
10. dr hab. Marek Kozak - Uniwersytet Warszawski
11. prof. dr hab. Andrzej Małecki - Akademia Górniczo-Hutnicza
12. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. Prof. Kornela Gibińskiego UM w Katowicach
13. prof. dr hab. Andrzej Radzimiński – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu
14. prof. zw. dr hab. med. Jerzy Sadowski - Szpital Specjalistyczny
15. prof. dr hab. med. Andrzej Urbaniak - Uniwersytet Jagielloński
16. Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska
17. prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
18. prof. dr hab. Inż. Jan Maria Wójcicki - Polska Akademia Nauk

Spotkanie z laureatami Programu i wręczenie dyplomów odbędzie się  w dniu 4 listopada  br. na uroczystej X Gali w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Do góry