en
en
Kontakt

Konsorcjum Turystyki Aktywnej

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji turystyki aktywnej. Konsorcjum to jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów i osób, działającym samodzielnie w ramach afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zadaniem jest wspólne wypracowanie oraz wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki aktywnej z ukierunkowaniem, w pierwszym etapie działań, na turystykę rowerową wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji turystyki aktywnej. Konsorcjum to jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów i osób, działającym samodzielnie w ramach afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zadaniem jest wspólne wypracowanie oraz wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki aktywnej z ukierunkowaniem, w pierwszym etapie działań, na turystykę rowerową wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 18 listopada 2016 r., w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej uczestnicy ustalili, że obowiązki członków Rady Programowej będą pełnić:

Dorota Lachowska, Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych;
Małgorzata Wilk-Grzywna, Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego;
Jolanta Śledzińska, sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych;
Andrzej Kaleniewicz, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
Marek Kozioł, Stowarzyszenie Travelling Inspiration - 80rowerow.pl;
Tomasz Smolarski, AWF Wrocław;
Marcin Ulanowski, Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Do pobrania:

Regulamin funkcjonowania konsorcjum Turystyka Aktywna

Deklaracja przystąpienia do konsorcjum Turystyki Aktywnej

                

Do góry