en
en

Spotkania Rady POT

VII Kadencja Rady POT:

Rada POT - 21.08.2018

21 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady POT VII kadencji. Podczas spotkania Rada uchwaliła projekt planu finansowego na 2019 rok. W trakcie posiedzenia poruszono również tematykę funkcjonowania Zagranicznych Ośrodków POT z uwzględnieniem aspektu finansowego. Kierownictwo POT zaprezentowało również najważniejsze działania zaplanowane na drugie półrocze 2018 roku oraz efekty bieżących prac nad projektem dotyczącym Obserwatorium Turystyki.

Podczas posiedzenia stwierdzono konieczność podjęcia debaty nad rozwojem promocji turystyki krajowej. Będzie to jednym z głównych tematów prac na przyszłym posiedzeniu Rady POT.

VI Kadencja Rady POT:

Rada POT – 14-15.12.2017 roku w Kazimierzu Dolnym

Rada obradowała w Kazimierzu Dolnym na zaproszenie Burmistrza Andrzeja Pisuli  jednymi z ważniejszych tematów była dyskusja na temat potencjału turystycznego  regionu lubelskiego w odniesieniu do koncepcji  zrównoważonego rozwoju. Rada wysłuchała  prezentacji na temat rozwoju turystyki transgranicznej na przykładzie województwa lubelskiego. Lokalna Organizacja Turystyczne „Kraina Lessowych Wąwozów”  wskazała doświadczenia  10-ciu   lat doświadczeń w zakresie rozwoju turystycznego subregionu. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście – Dorota Lachowska Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej  Organizacji turystycznej, Wiceprezes Społecznej Rady Turystyki przy ministrze Sportu i Turystyki Wiesław Czernic, Zbigniew Pacholik   - LGD Zielony Pierścień, prof. dr hab. Bogusław Sawicki z Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego - kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji. Ponadto Rada zaopiniowała pozytywnie zaproponowane przez Prezesa POT  zmiany do  Statutu POT dotyczące zmiany struktury. 

Rada POT – 09.11.2017 roku

W dniu 9 listopada 2017 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Szymon Cienki - starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Robert Andrzejczyk – Prezes POT, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT, Urszula Jasińska – Dyrektor Biura Administracyjno-Organizacyjnego POT, Grzegorz Cendrowski – p.o. Rzecznika Prasowego POT oraz Pani Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska – kandydatka na stanowisko Wiceprezesa POT.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 18.09.2017 r. Na początku posiedzenia Prezes POT zapoznał członków Rady POT z najbliższymi planami działalności organizacji. Następnie przystąpiono do prezentacji kandydatury oraz wyboru Wiceprezesa POT. Rada POT jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie kandydatury Pani Agnieszki Jędrzejczyk-Wojciechowskiej na stanowisko Wiceprezesa POT.

W dalszej części spotkania Rada POT przyjęła zmianę Planu Finansowego POT na 2017 rok, plan finansowy POT na rok 2018, korektę planu działań na lata 2017-2018. Dokonano również wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego POT za 2017 rok.

Rada POT – 08.06.2017 roku

8 czerwca 2017 roku w siedzibie POT odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: Marek Olszewski – Prezes POT, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT, Urszula Jasińska – Dyrektor Administracyjno-Organizacyjny POT, Szymon Cienki – Przedstawiciel Departamentu Turystyki w MSiT oraz Dyrektor Departamentu Strategii POT Teresa Buczak. Na posiedzeniu zostało przyjęte Sprawozdanie Finansowe POT za rok 2016. Rada zatwierdziła Sprawozdanie z działalności merytorycznej POT za 2016r. Prezes POT poinformował Radę o kierunku rozwoju POT. Rada dyskutowała nad założeniami do Planu Działania POT na 2018 r.

Rada POT – 10.03.2017 roku

10 marca 2017 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, Przemysław Zawistowski – Szef Gabinetu Politycznego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Szymon Cienki - starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marek Olszewski – kandydat na stanowisko Prezesa POT, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Michał Nykowski – Lider Projektu „Polska za pół ceny”.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 24.01 i po przerwie 31.01.2017 r. Rada POT wyraziła pozytywną opinię w sprawie kandydatury Marka Olszewskiego na stanowisko Prezesa POT. Członkowie Rady POT upoważnili Przewodniczącego Rady POT w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa POT. Rada POT przyjęła zmianę Planu Finansowego POT na 2017 rok. Michał Nykowski – Lider Projektu „Polska za pół ceny” przedstawił informacje na temat projektu „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

Rada POT – 24.01.2017 r. oraz wznowienie po przerwie 31.01.2017 r.

24 stycznia 2017 r. w siedzibie POT odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu Rady wzięli udział: Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szymon Cienki – starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Krzysztof Celuch – Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 09-10.12.2016 r. oraz Plan Finansowy POT na 2017 rok. Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa POT, przedstawił informację o efektach działań Polskiej Organizacji Turystycznej w 2016 roku. W dalszej części spotkania Rada POT dyskutowała nad harmonogramem pracy Rady POT VI Kadencji na 2017 rok. Krzysztof Celuch – Kierownik sekcji PCB POT przedstawił efekty działań PCB POT w latach 2012-2016 oraz zaprezentował strategię marketingową polskiego przemysłu spotkań na rynkach zagranicznych. Rada POT jednomyślnie ustaliła przeniesienie wydania opinii w sprawie kandydatury na stanowisko Prezesa POT na posiedzenie, które zostanie wznowione po przerwie  31 stycznia br.

31 stycznia w siedzibie POT wznowiono po przerwie posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu Rady POT wzięli udział: Szymon Cienki – starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. W związku z pismem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki odnośnie wycofania prośby o opinię Rady POT w sprawie kandydata na Prezesa POT, Rada POT jednogłośnie postanowiła o wykreśleniu w/w pkt. z porządku obrad.

Rada POT – 09-10.12.2016 roku

9 grudnia 2016 r. w Karpaczu odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji wraz z posłami i senatorami z Parlamentarnego Zespołu ds. Turystyki i Międzyresortowym Zespołem ds. promocji Polski za granicą. Burmistrz Miasta Karpacza Radosław Jęcek przedstawił informacje odnośnie stanu inwestycji w infrastrukturę turystyczną, stan obecny i oczekiwania. Naczelnik Karkonoskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sławomir Czubak omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w górach. Przedstawiono zasady komunikacji Marki Polska, które zostaną przyjęte na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą. Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu Zbigniew Kulik przedstawił prezentację pt.: „Magia Karkonoszy”.

10 grudnia 2016 r. w Karpaczu odbył się drugi dzień posiedzenia Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Polskiej Organizacja Turystycznej oraz Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT. Rada POT uchwaliła zmiany Planu Finansowego POT na 2016 rok, przyjęła Plan Działania POT na lata 2017-2018 oraz ustaliła wynagrodzenie dla p. o. Prezesa POT Bartłomieja Walasa. W kolejnej części posiedzenia Rada POT dokonała wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2016.

Rada POT – 03.11.2016 roku

W dniu 03 listopada 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu Rady wzięli udział: Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki, David Lasek – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Przemysław Zawistowski – Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szymon Cienki – starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojciech Fedyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Krzysztof Celuch – Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja pomiędzy Radą POT a przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgromadzeni debatowali na temat roli i zadań powierzonych Radzie POT. Obie strony deklarowały daleko idącą współpracę oraz określali priorytety w działaniu POT, problemy i wyzwania stojące przed polską turystyką.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 10.08.2016 r., zmiany Planu Finansowego POT na 2016 rok, zmiany regulaminu wynagradzania pracowników POT oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników. Debatowano na temat projektu Planu Działania POT na lata 2017-2018.

Wojciech Fedyk – Prezes POT, przedstawił efekty działań Poland Convention Bureau w POT w latach 2012-2016. Prezes Wojciech Fedyk przekazał informacje odnośnie efektów wdrażania Działania 6.4 PO IG, działalności gospodarczej POT, prowadzonej zgodnie ze Statutem POT oraz o koncepcji think-tank.

Rada POT – 10.08.2016 roku

10 sierpnia 2016 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Tomasz Dzieńdziura – naczelnik w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szymon Cienki – starszy specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojciech Fedyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Magdalena Ragus – Dyrektor Departamentu e-Informacji POT.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 31.05.2016 r., zmiany Planu Finansowego POT na 2016 rok oraz projekt Planu Finansowego POT na 2017 rok. Rada POT pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany do Statutu POT poprzez dodanie zapisu: tworzenie zespołów doradczych w dowolnych obszarach rynku turystycznego. Magdalena Ragus – Dyrektor De-I, przedstawiła sposoby na wykorzystanie doświadczeń wynikających z prowadzenia contact center, sieci infokiosków.

Rada POT wypracowała stanowisko, wyrażające zaniepokojenie dot. planowanej zmiany ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. „Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. poz. 1133). W dalszej części posiedzenia Prezes POT przekazał informacje stanowiące odpowiedź na zapytania członków Rady z poprzedniego posiedzenia z dn. 31.05.2016 r. Informacje dotyczyły portalu booking.com, Narodowego Portalu Turystycznego, Sondy TOP 5 oraz efektów wdrażania Działania 6.4 PO IG.

Rada POT – 31.05.2016 roku

31 maja 2016 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Rafał Wilczkowski – Główny Specjalista, Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,  dr Wojciech Fedyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Magdalena Ragus – Dyrektor Departamentu e-Informacji POT. W pierwszej części posiedzenia podziękowano za współpracę odwołanym z funkcji członków Rady: Iwonie Korczak oraz Tomaszowi Szeraticsowi. W dalszej części powitano nowo wybranych członków Rady POT: Ewę Markowską-Bzduche – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Małgorzatę Wierzejską – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Promocji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pogratulowano otrzymania Godła w konkursie TERAZ POLSKA: Małgorzacie Mańce-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze w kategorii gmina miejska oraz Andrzejowi Kindlerowi – Wiceprezesowi Polskiej Izby Turystyki w kategorii usługi turystyczne. Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 30.03.2016 r., roczne sprawozdanie finansowe POT za rok 2015, zmiany Planu Finansowego POT na 2016 rok oraz zatwierdzono sprawozdanie z działalności merytorycznej POT za rok 2015. Prezes POT  dr Wojciech Fedyk przedstawił informacje o kierunkach działania Polskiej Organizacji Turystycznej, które zaaprobowała Rada POT.

Rada POT – 30.03.2016 roku

30 marca 2016 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojciech Fedyk – kandydat na stanowisko Prezesa POT, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Anna Cichońska – Departament Strategii POT.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 01.03. i po przerwie 15.03.2016 r.

Rada POT wyraziła pozytywną opinię w sprawie kandydatury Wojciecha Fedyka na stanowisko Prezesa POT. Członkowie Rady POT upoważnili Przewodniczącego Rady POT w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa POT.

Anna Cichońska – Departament Strategii POT przedstawiła trendy w komunikacji elektronicznej w oparciu o doświadczenia POT stanowiące rekomendacje dla ROT i LOT.

Rada POT – 01 marca i po przerwie 15.03.2016 roku

1 marca 2016 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyła się pierwsza część posiedzenia Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięli udział: Bartłomiej Walas – p. o. Prezesa Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Tatara – Dyrektor Biura Projektów Unijnych POT oraz Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT.

Podczas spotkania przyjęto protokół z posiedzenia Rady POT, które odbyło się 13-14.01.2016 r. w Częstochowie. Został zaprezentowany i omówiony Plan Działania POT na lata 2016-2017. Rada POT przyjęła stanowisko w sprawie obchodów Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Jan Korsak przekazał informację dotyczącą Rady POT VI Kadencji po roku działalności. Podjęto dyskusję nad planem posiedzeń Rady POT w roku 2016. Piotr Tatara – Dyrektor Biura Projektów Unijnych podsumował Projekt Promujmy Polskę Razem i Lubię Polskę w ramach Działania 6.4 PO IG Promocja turystycznych walorów polskich.

15.03.2016 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyła się dalsza część posiedzenia Rady POT, na którym Rada podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Planu Finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2016.

Rada POT podziękowała Rafałowi Szmytke oraz Elżbiecie Wąsowicz-Zaborek za wiele lat wspaniałej i owocnej współpracy oraz ogromny wkład w rozwój polskiej turystyki.

Rada POT 13-14 stycznia 2016 roku

W dniach 13-14 stycznia 2016 roku w Częstochowie odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu Rady POT oprócz członków Rady uczestniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dorota Dulińska, Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki, o. Marian Waligóra – Przeor Jasnej Góry, o. Sebastian Matecki, ks. Maciej Ostrowski, Joanna Zając – Koordynator ds. Promocji w Komitecie Organizacyjnym Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, Paweł Mierniczak – Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Agnieszka Sikorska – Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, Krzysztof Witkowski – Prezes President Electronics Poland Sp. z o. o., Ryszard Cetnarski – Prezes Holiday Travel Sp. z o. o., Stefan Nowak – Prezes Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Agata Witosławska – Dyrektor ZOPOT w Madrycie.

Pierwszego dnia posiedzenia Rady POT członkowie Rady przyjęli uchwałę dotyczącą protokołu z posiedzenia Rady POT z 29.12.2015 r.

Bartłomiej Walas przedstawił prezentację dotyczącą „Turystyki religijnej na rynkach działalności POT”. Agata Witosławska przeprowadziła prezentacje na temat: „Światowe Dni Młodzieży ”Wydarzenie dla ducha i biznesu”.” oraz „Turystyka pielgrzymkowa i religijna organizacja sprzedaży w doświadczeniach touroperatorów”. Joanna Zając omówiła stan przygotowań Światowych Dni Młodzieży 2016. Ks. Maciej Ostrowski przedstawił „Granice komercjalizacji obiektów sakralnych dla potrzeb turystyki kulturowej i przemysłu spotkań”. Paweł Mierniczak przedstawił prezentację na temat: „Turystyka religijna i pielgrzymkowa studium przypadku na podstawie doświadczeń MOT”. W dalszej części posiedzenia Urszula Ślązak – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Tomasz Szeratics – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawili działania swoich resortów dotyczące Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Drugiego dnia posiedzenia członkowie Rady POT uczestniczyli w briefingu, który był podsumowaniem spotkania.

Rada POT 29 grudnia 2015 r.

29 grudnia 2015 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Rada przyjęła uchwałę dotyczącą protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 02.12.2015 r.
Na wniosek Prezesa POT Rafała Szmytke dotyczący odwołania z pełnionej funkcji Wiceprezes POT Elżbiety Wąsowicz-Zaborek, Rada POT wydała opinię w formie uchwały.
Następne posiedzenie Rady POT odbędzie się w Częstochowie w dn. 13-14.01.2016 r.

Rada POT 02 grudnia 2015 r.

2 grudnia 2015 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wziął udział Rafał Wilczkowski – Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Międzynarodowych w Turystyce, Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego.

Rada przyjęła uchwały dotyczące protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 04-05.11.2015 r. oraz zmiany Planu Finansowego POT na rok 2015. Dokonano również wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2015. Jest to firma MM Audyt i Doradztwo Sp. z o. o.

Prezes POT przedstawił nową koncepcję uczestnictwa w targach. Dyskutowano nad obecnym walorem promocyjnym targów a nowoczesnym podejściem do promowania się w internecie.

Następne posiedzenie Rady POT odbędzie się w Częstochowie w dn. 13-14.01.2016 r.

Rada POT – 04-05 listopada 2015 roku

W dniach 04-05 listopada 2015 roku w Andel’s Hotel w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej.

Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia zmiany Planu Finansowego na rok 2015 (jednogłośnie) i przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady (przy 8 głosach za i jednym wstrzymującym się).

Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej przedstawił prezentację dotyczącą działań POT w zakresie produktu turystycznego w oparciu o turystykę kulinarną. Rada POT brała udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu".

Rada POT - 02 września 2015 r.

2 września 2015 roku w siedzibie POT odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT oraz Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT.

Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące:

 • przyjęcia zmiany Planu Finansowego na rok 2015 (jednogłośnie)
 • przyjęcia projektu Planu Finansowego POT na rok 2016 (jednogłośnie)
 • przyjęcia zmian Regulaminu wynagradzania dyrektorów i innych pracowników ZOPOT (jednogłośnie)
 • przyjęcie zmian Regulaminu wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników (jednogłośnie)
 • przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady (przy 8 głosach za i jednym wstrzymującym się)

Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek przedstawiła prezentację dotyczącą budowania marki Polska poprzez produkty flagowe – koncepcja i wyniki badań.

Rada POT 02 czerwca 2015 r.
2 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Rada przyjęła uchwały dotyczące protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 09-10.04.2015, zmiany Planu Finansowego POT na rok 2015, przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2014, sprawozdania z działalności merytorycznej POT za rok 2014 oraz regulaminu Rady POT.
Podczas obrad Rada POT pozytywnie zaopiniowała przyjęcie wniosku w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2014 dla Prezesa POT.

Rada POT – 09 kwietnia 2015 roku
9 kwietnia 2015 roku w Grand Hotel BEST WESTERN w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji. W posiedzeniu wzięła udział Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Wyrwicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Dariusz Goszczyński - Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Elżbieta Karnafel-Wyka – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Społecznego i Aktywizacji Zawodowej w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Józef Ratajski Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turystyki, Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT, Kamila Łuczyńska-Wilczek – lider projektu „Turystyka wiejska" w POT oraz Urszula Jasińska – Dyrektor Biura Administracyjno-Organizacyjnego w POT .
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dniu 16.02.2015.
Następnie dyskutowano na temat Regulaminu Rady POT oraz harmonogramu prac Rady POT na lata 2015 – 2018.
Odbył się pokaz prezentacji dotyczącej dokonań POT w okresie prac Rady POT V Kadencji.
Wszyscy zgromadzeni zapoznali się z prezentacjami: „Krajowa Sieć Najciekawszych Wsi – europejski pomysł i nowa idea rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce" Wojewody Ryszarda Wilczyńskiego, „Działania promocyjne w zakresie polskiej żywności" Dyrektora Dariusza Goszczyńskiego oraz „Działania POT na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki" Dyrektora Jacka Janowskiego.


Rada POT – 16.02.2015 roku
16 lutego 2015 roku odbyło się, z udziałem Tomasza Jędrzejczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Marii Napiórkowskiej – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pierwsze spotkanie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VI Kadencji.
Minister Tomasz Jędrzejczak wręczył członkom Rady POT akty powołania.
Rada na stanowisko Przewodniczącego Rady POT wybrała jednogłośnie Jana Korsaka Przewodniczącego Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej, na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Andrzeja Saję- Wiceprezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, na stanowisko Sekretarza Jacka Kowalczyka – Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

V Kadencja Rady POT:

Rada POT – 05 lutego 2015 roku
W dniu 05 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się ostatnie posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu wzięli udział Andrzej Biernat – Minister Sportu i Turystyki, Tomasz Jędrzejczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes POT oraz Bartłomiej Walas – Wiceprezes POT.
Przewodniczący Rady POT Jan Korsak podziękował członkom Rady za aktywny udział i pracę na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Podziękował Prezesowi POT – Rafałowi Szmytke za doskonałą współpracę pomiędzy POT a Radą.
Odbył się pokaz prezentacji podsumowującej V Kadencję. Przewodniczący przekazał p. Ministrowi Andrzejowi Biernatowi i p. Ministrowi Tomaszowi Jędrzejczakowi sprawozdanie z działalności Rady POT V Kadencji.
Minister Andrzej Biernat wyraziła podziękowania za współpracę i zaangażowanie na rzecz polskiej turystyki. Następnie wręczył członkom Rady POT dyplomy Ministra Sportu i Turystyki jako wyraz głębokiego uznania za aktywny udział w jej pracach.

Sprawozdanie z działalności POT V Kadencji 2012-2015

Rada POT – 28 stycznia i 05 lutego 2015 roku

W dniu 28 stycznia w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyła się pierwsza część posiedzenia Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podczas spotkania został zaprezentowany i omówiony Plan Finansowy POT na 2015 rok oraz Plan Działania POT na lata 2015-2016. Magdalena Marszałkowska – sekretarz Rady POT przedstawiła projekt sprawozdania z działalności Rady POT V Kadencji.
W dniu 05 lutego w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyła się dalsza część posiedzenia Rady POT, na którym Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia Planu Finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2015 oraz Planu Działania POT na lata 2015-2016.

Rada POT 18 grudnia 2014r.

W dniu 18 grudnia 2014 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes POT, Bartłomiej Walas – Wiceprezes POT oraz Zygmunt Stępiński – Wicedyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich.
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia „Zmiany Planu Finansowego POT na rok 2014". Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przygotowanego powyżej dokumentu. Dokonano również wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2014.
W dalszej części spotkania Wicedyrektor Zygmunt Stępiński przedstawił koncepcję promocji Muzeum Historii Żydów Polskich na rynkach zagranicznych.

Rada POT 13-14 listopada 2014 r.

W dniu 13 listopada 2014 roku w hotelu Ossa Congress & Spa odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani Maria Napiórkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Bartłomiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz dyrektorzy POIT.
Rada obradowała nad zmianą Planu Finansowego POT na rok 2014 oraz nad projektem Planu Finansowego na 2015 rok. Rada jednogłośnie przyjęła ww. dokumenty.
Podczas obrad Prezes POT Rafał Szmytke przekazał informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania ośrodków zagranicznych POT w latach 2011-2015.
W dalszej części odbyło się spotkanie Rady z dyrektorami POIT, podczas którego zaprezentowano ośrodki w Belgi i Japonii.

 

Rada POT - 21 sierpnia 2014 roku
W dniu 21 sierpnia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT, Urszula Jasińska – Dyr. Biura Administracyjnego, Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego POT oraz zaproszeni goście: Krzysztof Dudek – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Kazimierz Monkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Kultury, Przemysław Niedźwiedzki – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MKiDN, Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (oraz Przewodniczący Rady ds. Muzeów), Jacek Miler – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN, Magdalena Kopczyńska-Zych – Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN oraz pozostali goście z Narodowego Centrum Kultury.
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące:

 • przyjęcia projektu Planu Finansowego POT na rok 2015 (jednogłośnie)
 • przyjęcia zmian w Statucie POT przedstawionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (przy jednym głosie wstrzymującym się)
 • przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady (jednogłośnie)

POT przekazał informację dot. nazw własnych ośrodków zagranicznych POT nadawanych przez Prezesa POT.
Przedstawiciele MKiDN przedstawili prezentacje dot. związków kultury i turystyki:

 • turystyka kulturalna zaprezentowana została przez Krzysztofa Dudka – Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.
 • inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w obszarze kultury oraz ich wpływu na wzrost atrakcyjności turystycznej Polski prezentował Przemysław Niedźwiedzki – Wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MKiDN.
 • rozwój sektora muzealnictwa w Polsce przedstawił Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Przewodniczący Rady ds. Muzeów.

 

Rada POT 12 czerwca 2014 r.

W dniu 12 czerwca 2014 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani Maria Napiórkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Rada obradowała nad zmianą Planu Finansowego POT na rok 2014, nad przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2013, nad sprawozdaniem z działalności merytorycznej POT za rok 2013. Rada jednogłośnie przyjęła wszystkie ww. dokumenty.
Podczas obrad Rada POT pozytywnie zaopiniowała przyjęcie wniosku w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa POT. Rada głosowała uchwałę dotyczącą zmian w Statucie POT. Przyjęta została 8 głosami za i 1 wstrzymującym się.
W dalszej części Rada dyskutowała nad możliwością spotkania się z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w temacie „Relacje pomiędzy kulturą a turystyką".

Rada POT – 14 maja i 22-23 maja 2014 roku

W dniu 14 maja w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Planowane spotkanie członków Rady z Ministrem Andrzejem Biernatem nie odbyło się. W zastępstwie przybyła Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tematem dyskusji był potencjał oraz możliwości dalszego rozwoju polskiego przemysłu turystycznego.
Ogłoszono przerwę w obradach.
22-23 maja 2014 r. odbyła się dalsza część posiedzenia Rady POT w Zabrzu, którego gościem był Henryk Handszuh - Ambasador Zabrza i reprezentant Polski w Światowej Organizacji Turystycznej. Dyskutowano nad rozwojem obiektów poprzemysłowych a szczególnie czynnych zakładów przemysłowych i usługowych, które są rdzeniem markowych produktów turystycznych.
Omówiono sprawozdanie Sylwestra Pawłowskiego przewodniczącego Grupy Roboczej Rady POT powołanej do opracowania programu zmian ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Rada POT – 10 kwietnia 2014 roku

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Grand Hotel-BEST WESTERN w Kielcach odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu wzięła udział pani Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pani Elżbieta Wyrwicz – zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Iwona Korczak – zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, pani Olga Piekarzewska – Główny Specjalista w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki; przedstawiciele branży pan Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", pan Jarosław Bomba – Dyrektor Oddziału w Krakowie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, pani Anna Księżnik – Kierownik Sekcji w Departamencie Współpracy Regionalnej w POT, oraz pani Urszula Jasińska – Dyrektor Biura Administracyjno-Organizacyjnego w POT i pan Jacek Kowalczyk – Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyła się w dniu 18.02.2014. Następnie dyskutowano nt. stanu rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki w Polsce oraz perspektyw promocji produktów turystyki wiejskiej. Wszyscy zgromadzeni zapoznali się z prezentacjami: „Turystyka wiejska i agroturystyka – szansa dla gospodarki lokalnej obszarów wiejskich" pani Dyrektor Iwony Korczak, „Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" w rozwoju i promocji turystyki wiejskiej" pana Prezesa Wiesława Czernieca oraz „Turystyka wiejska szansą na produkt priorytetowy w promocji Polski?" pani Anny Księżnik. Podjęto temat „Turystyka nie zna granic administracyjnych! Czy możliwe jest prowadzenie wspólnych kampanii makroregionalnych? - identyfikacja produktu; - identyfikacja wizualna; - partnerstwo publiczno-prywatne. Prezentacji o "Trasach Rowerowych w Polsce Wschodniej. Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców." dokonał pan Prezes Jacek Kowalczyk. Pani Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska zaprezentowała „Przykłady ponadregionalnych działań promocyjnych".

Rada POT – 18 luty 2014 roku

W dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji.
W posiedzeniu wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały w sprawie przyjęcia „Planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2014" oraz „Planu działania POT na lata 2014-2015". Obydwie uchwały podjęto jednogłośnie. Pani Małgorzata Chechlińska – Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki zaproponowała aby na następnym posiedzeniu poddać pod dyskusję ustawę dot. leczenia się we wszystkich krajach w Unii Europejskiej – turystyka medyczna. Członkowie Rady zapoznali się z prezentacją „Kampanie wizerunkowo – produktowe POT na rynkach europejskich. Program budowy wizerunku i promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012". Prezentacji o kampanii dokonał p. Robert Kępiński – dyrektor Departamentu Planowania Marketingowego.

Rada POT – 11 grudnia 2013 roku

W dniu 11 grudnia 2013 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu wzięła udział pani Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz zaproszeni goście – przedstawiciele branży turystycznej.
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia projektu „Zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013", „Regulaminu wynagradzania dyrektorów i pracowników POIT za granicą" oraz „Zmiany w sprawie pokrycia kosztów podróży członkom Rady POT". Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przygotowania powyższych dokumentów. Dokonano również wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2013
Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej. Dyskutowano na temat stanu i perspektywy komercjalizacji polskiej oferty turystycznej oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski: oczekiwania i możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie, zasady wyboru rynków i narzędzi priorytetowych oraz partnerstwo: branża – POT, ROT-y, LOT-y, klastry.
Tego dnia, wieczorem w Teatrze Stanisławowskim odbyła się Gali „Złote Logo Polska".

Rada POT - 17 października i 23 października 2013 roku

W dniu 17 października w Poznaniu podczas trwania Targów TOUR SALON odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział Elżbieta Wyrwicz – z-pca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Pierwszego dnia posiedzenia zaprezentowano materiał dotyczący nowelizacji aktów prawnych w kontekście niemożliwości sprawowania funkcji w organach ROT i LOT przez niektóre osoby wskazane w ustawie „antykorupcyjnej". Materiał został przygotowany przez Prezesa ROT woj. łódzkiego p. Sylwestra Pawłowskiego. Pani Elżbieta Wyrwicz z Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawiła członkom Rady opinię prawną dotyczącą w/w sprawy. Opinia ta została sporządzona na zlecenie ministerstwa i wysłana do kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na spotkaniu został omówiony również projekt Zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013.

Ogłoszono przerwę w obradach.

23 października 2013 r. odbyła się dalsza część posiedzenia Rady w siedzibie POT w Warszawie, na którym Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia projektu „Zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013" oraz protokołu z posiedzenia Rady POT z 05.09.2013 r. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przygotowania powyższych dokumentów.

Rada POT - 5 września 2013 roku

W dniu 5 września 2013 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu Rady wzięła między innymi udział pani Maria Napiórkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013, przyjęcia projektu Planu Finansowego POT na rok 2014 oraz przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady. Członkowie Rady przyjęli uchwały jednogłośnie.

Na Radzie POT zostały przedstawione dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła unifikacji elementów wizualnych w reklamach kraju, miast i regionów (przedstawiona przez Barbarę Tutak - dyrektor Departamentu Planowania Marketingowego POT). Następnie został przestawiony „Projekt POIG 6.3 „Lubię Polskę" na kluczowych rynkach azjatyckich" (przestawiła Emilia Kubik – pracownik Departamentu Planowania Marketingowego POT).

Rada POT 5 czerwca 2013 roku

W dniu 5 czerwca 2013 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. W posiedzeniu oprócz członków Rady wzięła udział pani ElżbietaWyrwicz - zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
W trakcie posiedzenia rozmawiano na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce oraz o promocji turystycznej sektora prywatnego w kontekście nowego programowania środków unijnych. Prezentację na temat koncepcji projektu: „Promocja polskiej turystyki na rynkach zagranicznych" przedstawił Wiceprezes POT Bartłomiej Walas.
Rada obradowała nad zmianą Planu Finansowego POT na rok 2013, nad przyjęciemrocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2012, nad sprawozdaniem z działalności merytorycznej POT za rok 2012. Rada jednogłośnie przyjęła wszystkie ww. dokumenty wraz z protokołem z ostatniego posiedzenia w Lublinie.

Podczas obrad Rada POT pozytywnie zaopiniowała przyjęcie wniosku w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa POT. Przewodniczący Rady POT poinformował również o wysłaniu wnioskudo Ministra Spraw Zagranicznych nt. korekt w procesach wizowych.

Rada POT kieruje wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych o korektę procedur wizowych

Od 25 do 26 kwietnia 2013 roku, w Lublinie, miało miejsce posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem władz województwa, przedstawicieli izb samorządu gospodarczego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb konsularnych. Jednym z głównych tematów obrad były obecne procedury wizowe. Przewodniczący Rady POT Jan Korsak upoważniony przez wymienione gremia skierował list do szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Dotyczy on konieczności wprowadzenia organizacyjnej korekty w szczegółowych procedurach wizowych, którym poddawani są turyści z krajów nie należących do strefy Schengen. Problem szczególnie silnie występuje w odniesieniu do turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy korzystających z usług touroperatorskich. List zawiera umotywowany wniosek branży turystycznej, aby w obecnie toczącym się postępowaniu przetargowym mającym wyłonić nowego operatora Centów Wizowych – wprowadzić zmianę wyłączającą certyfikowane firmy touroperatorskie z obowiązku korzystania z pośrednictwa Centrów Wizowych. Biura turystyczne spełniają bowiem potencjalnie identyczną do Centrów Wizowych funkcję organizacyjną. Gromadzą indywidualne wnioski wizowe i przedkładają je w wymaganej formie do decyzji konsulów.
Pośrednictwo Centrów Wizowych usprawniło obsługę turystów indywidualnych, zarazem jednak skutecznie paraliżują działalność touroperatorów. Rola Centrów Wizowych sprowadza się w przypadku firm turystycznych do roli listonosza przenoszącego pocztę z własnego biura do pomieszczeń konsulatu każąc sobie za tę usługę słono płacić - w wielu przypadkach kwotę przekraczającą handlową marżę organizatora wycieczki. Obecne realia doprowadzają do postępującego katastrofalnie spadku zorganizowanej turystyki grupowej do Polski, czego skutkiem jest znaczące ograniczenie eksportu usług turystycznych, zmniejszenie w naszym kraju dochodów wielu grup zawodowych i gałęzi gospodarki, które korzystają na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski.

Zgodnie z realizowaną wieloletnią strategią marketingową, POT przystępuje w tym roku do intensywnej kampanii, której głównymi odbiorcami są ukraińscy i rosyjscy touroperatorzy oraz przedstawiciele mediów w tych krajach. Wniosek kierowany przez Radę POT poddaje pod uwagę Ministra Spraw Zagranicznych możliwość negatywnych skutków paradoksu niekonsekwencji organizacyjnej. Podczas gdy narodowa agenda, wyspecjalizowana w międzynarodowym marketingu, dokładała będzie starań, aby skutecznie motywować mieszkańców Rosji i Ukrainy do jak najliczniejszego korzystania z turystycznych ofert przyjazdów do Polski – służby konsularne naszego kraju zrażały będą touroperatorów utrudnieniami procedur wizowych. Ważne dla stanu polskiej gospodarki turystycznej byłaby możliwość wprowadzenia korekt w tych procedurach jeszcze w tym roku, przed szczytem letniego sezonu wyjazdów urlopowych.

Rada POT 25-26 kwietnia i 14 maja 2013 roku

W posiedzeniu Rady POT w Lublinie uczestniczył Wiesław Mazur – Konsul RP w Sewastopolu, Grzegorz Michalski – Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Radosław Guz – Biuro Ministra Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ireneusz Derek – Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna oraz zaproszeni goście.

Pierwszego dnia posiedzenia Rady POT zaprezentowano materiał dotyczący podniesienia efektywności targów turystycznych oraz materiał o roli POT w zarządzaniu projektami o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Gospodarz wyjazdowego posiedzenia Rady POT - Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła prezentację na temat: „Lubelskie Smakuj Życie". Ogłoszono przerwę w obradach.

Drugiego dnia posiedzenia członkowie Rady POT zapoznali się z raportem ze stanu wdrożenia Działania 6.4 oraz przeprowadzono dyskusję z zaproszonymi gośćmi na temat: „Turystyka poza Schengen"- relacje turystyczne w ramach Partnerstwa Wschodniego.
Na posiedzeniu wręczono Akt Powołania do Rady POT V Kadencji p. Tomaszowi Dakowskiemu z PLL LOT, który zastąpił p. Michała Jaszczyka. Ogłoszono przerwę w obradach.

14 maja 2013 r. odbyła się dalsza część posiedzenia Rady w siedzibie POT w Warszawie, na którym Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia „Planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2013" oraz protokołu z posiedzenia Rady POT z 19.02.2013 r. Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przygotowania powyższych dokumentów.

Rada POT 19 lutego 2013 roku

W dniu 19 lutego 2013 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji.

Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące przyjęcia „Planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2013" oraz „Planu działania POT na lata 2013-2014". Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię dotyczącą przygotowania powyższych dokumentów. Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT p. Maria Napiórkowska wręczyła akt powołania do Rady POT V Kadencji p. Agnieszce Kręcisz-Borowiec z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, która zastąpi p. Marcina Łatę. Członkowie Rady zapoznali się z raportem podsumowującym kampanię Piękny Wschód. Prezentacja projektu promującego walory pięciu województw Polski Wschodniej została przedstawiona przez p. Elżbietę Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT – Koordynatora Projektu.

Rada POT 11 grudnia 2012 roku

W dniu 11 grudnia 2012 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Panią Katarzyną Sobierajską.

Przewodniczący Rady Pan Jan Korsak przedstawił informacje o dotychczasowej działalności Rady POT V Kadencji oraz zaprezentował plan pracy do roku 2015.

Minister Sobierajska podziękowała Radzie za dotychczasową pracę na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.Podczas posiedzenia Rada wybrała firmę audytorską do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2012. Rada zajęła się tematem ujednolicenia metodologii badań statystycznych i potrzeb zmian w systemie zarządzania badaniami ruchu turystycznego w Polsce z uwzględnieniem badań regionalnych.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady wraz z Prezesem POT złożyli życzenia świąteczne wszystkim obecnym na posiedzeniu.

Rada POT 3-4 października 2012 roku

W dniach 3-4 października 2012 roku w Gdańsku i Malborku odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji. Rada przyjęła zaproszenie na posiedzenie od Marszałka Woj. Pomorskiego p. Mieczysława Struka.

Marta Chełkowska – Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Magdalena Marszałkowska Dyrektor Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku pełniły rolę gospodarzy regionu.

Rada obradowała nad funkcjonowaniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek oraz Mirosław Nalazek – Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych omówili aspekty budowania, unowocześniania i funkcjonowania systemu polskiej informacji turystycznej, który tworzony jest przy współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Zarządzanie promocją POT-LOT-ROT, nad którym dyskutowała Rada – przedstawiła Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej – Justyna Jedlińska. Podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia zmiany planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2012. Przyjęto także roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2011 uwzględniające uwagi wniesione przez Ministra ds. budżetu.

Rada POT z dnia 22 sierpnia 2012 roku

W dniu 22.08.2012 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji.
Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcie projektu planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2013. Rada dokonała ponownego wyboru Sekretarza Rady POT. Nowym Sekretarzem Rady została Magdalena Marszałkowska – dyrektor Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku.
Członkowie Rady dyskutowali nad harmonogramem prac Rady POT na V kadencję.
Dyrektor Biura Zarządzania Projektem Piotr Tatara omówił plany dotyczące turystyki w nowej perspektywie 2014-2020.

Rada POT z dnia 4 czerwca 2012 roku

W dniu 04.06.2012 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Rady POT V Kadencji.
Przewodniczący poinformował o odwołaniu p. Aleksandry Piątkowskiej ze stanowiska w Radzie POT, w związku z jej mianowaniem na Ambasadora RP w Chile. Na miejsce A. Piątkowskiej została powołana p. Joanna Skoczek, również reprezentująca MSZ w Radzie.
Na posiedzeniu Rada POT podjęła uchwałę o przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2011, zatwierdziła roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2011.
dr Adam Zaborowski – Doradca Prezesa, Pełnomocnik ds. EURO 2012 przedstawił informacje na temat stanu przygotowania strategii promocji Polski w aspekcie przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 ™. Rada przyjęła informację podkreślając profesjonalizm i ogromne zaangażowanie POT w ten projekt.

Rada POT z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Na posiedzeniu Rada POT przyjęła plan finansowy POT na rok 2012 oraz zatwierdziła Plan Działania POT na lata 2012-2013.Prezes Rafał Szmytke zaprezentował członkom Rady szczegóły działalności Polskiej Organizacji Turystycznej za lata 2010-2012 w tym Polska jako kraj partnerski na ITB w 2010r, rejs żaglowca Chopin, Ponadto została przedstawiona Strategia POT na lata 2012-2020, Działanie 6.3 POIG, Działanie 6.4 POIG, Działanie V.1 PORW. Rada dyskutowała nad harmonogramem i tematami posiedzeń na rok 2012.

Rada POT z dnia 14 marca 2012 roku

14 marca br. odbyło się, z udziałem Joanny Muchy Minister Sportu i Turystyki, pierwsze spotkanie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji. W czasie obrad zostali powołani: przewodniczący Rady POT, jego zastępca oraz sekretarz. Przewodniczącym Rady został Jan Korsak Prezes Polskiej Izby Turystyki, zastępcą przewodniczącego Piotr Franaszek Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego a sekretarzem Aleksandra Piątkowska Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

IV Kadencja Rady POT:

Spotkania Rady POT w 2012 roku

Rada POT 8 lutego 2012 roku
8 lutego 2012 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Rady POT IV Kadencji. Przewodniczący Rady POT Jan Korsak podziękował członkom Rady za aktywny udział i pracę na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Podziękował Prezesowi POT – Rafałowi Szmytke za doskonałą współpracę pomiędzy POT a Radą. Przewodniczący przekazał p. Minister Katarzynie Sobierajskiej sprawozdanie z działalności Rady POT jako formę rozliczenia się z podjętych działań, potwierdzającą jednocześnie aktywność członków Rady.

Min. K. Sobierajska wyraziła podziękowania za 3 letni wkład pracy i zaangażowanie na rzecz polskiej turystyki, wręczyła członkom Rady POT dyplomy Ministra Sportu i Turystyki jako wyraz głębokiego uznania za aktywny udział w jej pracach.

Rada POT 10-11.01.2012 r.

W dniach 10-11.01.2012 roku w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, odbyło się posiedzenie Rady POT. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady, p. Bartłomiej Walas– Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, p. Urszula Jasińska - Dyrektor Biura Administracyjno-Organizacyjnego, p. Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, p. Jacek Protas – Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego, p. Anna Wasilewska – Członek Zarządu Województwa, p. Rafał Kiewisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego, p. Igor Hutnikiewicz – Dyrektor Departamentu Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego, p. Szymon Drej – Kierownik Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej oraz p. Andrzej Dowgiałło – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, właściciel Anders Group.

Odbyła się dyskusja nad modyfikacją Planu Działań Polskiej Organizacji Turystycznej w roku 2012. Wiceprezes POT zaprezentował zmiany do planu, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą przyjętą przez rząd RP. Rada POT przyjęła Sprawozdanie z Działalności Rady POT IV Kadencji. Dyskutowano nad rozwojem turystyki kulturowej, rewitalizacji zabytków z udziałem przedstawicieli branży turystycznej oraz władz wojewódzkich Regionu Warmińsko-Mazurskiego. B. Walas zaprezentował podsumowanie akcji promocyjnej POT - Mazury Cud Natury.

Spotkania Rady POT w 2011 roku

Rada POT 28.11.2011 r.

W dniu 28.11.2011 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady POT. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady POT, p. Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, p. Bartłomiej Walas - Wiceprezes POT, p. Halina Trojanowska - Dyrektor Biura Finansowego, p. Piotr Tatara – Dyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem", p. Barbara Tutak – Kierownik Sekcji ds. Rynków w Departamencie Planowania Marketingowego. Podczas spotkania podjęto uchwałę w sprawie przyjęcie projektu planu finansowego POT na 2012 rok. Rada POT wybrała podmiot do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2011. Wiceprezes B. Walas poinformował Radę POT o uzupełnieniu projektu dokumentu „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020". Dyrektor P. Tatara i Kierownik Sekcji B. Tutak zaprezentowali raport ze stanu wdrożenia kampanii promocyjnych na 3 rynkach, Działanie 6.3 POIG.

Rada POT 1 marca 2011 roku

Rada przyjęła Plan Finansowy na rok 2011. Anna Zabłocka-Sztyber – dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w POT, zaprezentowała projekt realizowany w ramach działania 6.4 PO IG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Wiceprezes POT - Bartłomiej Walas poinformował członków o działaniach promocyjnych POT podjętych w związku z targami ITB. Działania te wyprzedzają statutową kampanię promocji Polski w ramach projektu na trzech rynkach: niemieckim, francuskim i brytyjskim, nad którym w chwili obecnej pracuje zespół POT. Przy realizacji filmu promującego Polskę na ITB współpracowała firma Platige Image z Panem Tomaszem Bagińskim (nominowanym do Oskara za film „Katedra").

Adam Zaborowski - Ekspert Doradca, Pełnomocnik Prezesa ds. EURO 2012 przybliżył projekt w ramach programu budowy wizerunku i promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012, a także przedstawił stan przygotowania POT do EURO 2012.

Rada POT 2 czerwca 2011 roku

Podczas posiedzenia Rada POT przeanalizowała sprawozdanie finansowe POT za 2010 rok oraz sprawozdanie z wykonania Planu Działań POT za rok 2010.

Halina Trojanowska – Dyrektor Biura Finansowego zaprezentowała projekt planu finansowego POT na rok 2012, który POT zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych ma obowiązek przedłożenia do MSiT. Oba dokumenty zostały przyjęte przez Radę POT uchwałami.

Wiceprezes Bartłomiej Walas omówił sprawozdanie z wykonania Planu Działań POT za rok 2010, podsumowujące, to co działo się zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, opisujące zadania wg stanu na 31 grudnia 2010 roku.

Rada POT 29-30 sierpnia 2011 roku

Posiedzenie Rady odbyło się w Chmielnie w Powiecie Kartuskim na zaproszenie Starosty Kartuskiego Janiny Kwiecień. Członkowie Rady POT spotkali się z przedstawicielami samorządu terytorialnego Powiatu Kartuskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli: Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin Powiatu Kartuskiego, Pan Rafał Szmytke – Prezes POT, Pani Marta Chełkowska - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Pan Wojciech Okrój – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Na spotkaniu poruszane były tematy dotyczące działalności powyższych organizacji, mające na celu wspieranie rozwoju turystyki w Powiecie Kartuskim. Członkowie Rady POT mieli też okazję zapoznać się z pracą w nowo powstałych Centrach Informacji Turystycznej w Chmielnie i Kartuzach (wchodzących w skład Bram Kaszubskiego Pierścienia – projekt obejmujący Centra Informacji Turystycznej na terenie pięciu powiatów). Podczas obrad Rada zatwierdziła zmiany regulaminu wynagradzania w POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników. Rada podjęła też uchwałę dotyczącą zmian w Regulaminie wynagradzania dyrektorów i innych pracowników POIT za granicą. Członkowie Rady otrzymali do analizy projekt dokumentu „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020", która jest aktualizacją strategii z 2008 roku. Podczas posiedzenia Pani Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT dokonała prezentacji dokumentu, jego założeń, zmian oraz kierunków działania.

Spotkania Rady POT w 2010 roku

Rada POT z dnia 20 października 2010 roku

W związku z organizowanymi w tym czasie największymi targami branżowymi TOUR SALON, posiedzenie Rady POT odbyło się w Poznaniu. Na spotkaniu dyskutowano nad założeniami do planu działania POT na lata 2011-2012. Projekt przekazany Radzie ma układ z budżetu zadaniowego państwa i zostały w nim uwzględnione przede wszystkim faktyczne zadania do wykonania. Ponadto przyjęto korektę do planu finansowego na rok 2010. Potrzeba zmian zaistniała z możliwości wydatkowania pieniędzy z funduszy UE. Rada POT skupiła się także nad rozwojem serwisów internetowych, i przede wszystkim nad rozwojem systemu Informacji Turystycznej. Jest to projekt współfinansowany z POIG działanie 6.3, komponent B. W spotkaniu Rady uczestniczył przedstawiciel Forum Informacji Turystycznej, który przedstawił system certyfikacji IT i omówił ramy współpracy. Następnego dnia członkowie Rady odwiedzili stoiska na targów TOUR SALON oraz uczestniczyli w rozmowach z wystawcami i organizatorami.

Rada POT z dnia 14 grudnia 2010 roku

Rada POT zebrała się, aby ostatecznie zatwierdzić uchwałą plan działania POT na lata 2011-2012. Zgodnie z porządkiem obrad Rada wybrała podmiot do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2010. W trakcie spotkania wicedyrektor Biura Zarządzania Projektem „Promujmy Polskę Razem" Pani Teresa Buczak podsumowała Rejs Żaglowcem F. Chopin. Ponadto p. Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki wręczyła powołania nowym członkom Rady - Pani Krystynie Pawlak – Zastępcy Starosty Łęczyckiego oraz Panu Waldemarowi Sługockiemu – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Rada POT z dnia 7 czerwca 2010 r.

W związku z prezydencją Polski w Unii Europejskiej w 2011 r. spotkanie Rady POT odbyło sie przy udziale Pani Justyny Sołtyk, przedstawiciela MSZ. Zostały omówione działania jakie powinny podjąć organizacje rządowe w celu promocji Polski za granicą. Ponadto zostało przyjęte sprawozdanie z działalności merytorycznej POT za 2009r. Rada POT zapoznała się i wyraziła opinię w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego statut POT (podjęcie uchwały). W czasie obrad został przedstawiony Radzie plan prac POT w ramach Działania V.1 PO RPW 2007-2013 oraz bieżące sprawy związane z realizacją zadań statutowych.

Rada POT z dnia 7 maja 2010 r.

W czasie obrad Główna Księgowa POT poinformowała członków Rady o przyspieszeniu prac nad ustawą budżetową na 2011 rok. Ponadto członkowie Rady zapoznali się ze stopniem zaawansowania prac w ramach Działaniach 6.3 POIG oraz Planem Działań POT na 2010-2011 r. po naniesieniu do niego zmian zgłoszonych na ostaniej Radzie POT. Na koniec członkowie Rady przyjęli harmonogram prac Rady do końca II kwartału 2011 roku.

Rada POT z dnia 26 marca 2010 r.

Rada przyjęła Plan Działania Polskiej Organizacji Turystycznej na 2010-2011 r. oraz zapoznała się z przebiegiem prac prowadzonych w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Iiinowacyjna Gospodarka.

Rada POT z dnia 18 lutego 2010 r.

W czasie obrad członkowie Rady POT przyjęli plan finansowy na 2010 rok oraz ustalili plan pracy Rady na 2010r.

Spotkania Rady POT w 2009 roku

Rada POT z dnia 25 lutego 2009.
W spotkaniu Rady uczestniczyli: Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki. Podsekretarz Stanu MSiT Katarzyna Sobierajska, Dyrektor Departamentu Turystyki Maria Napiórkowska, starszy specjalista Rafał Wilczkowski oraz Radca Prawny Marcin Hołownia z Kancelarii Prawnej Siennicki i Partnerzy. Przedstawiono skład Rady POT IV Kadencji oraz wręczono akty powołania. W głosowaniu tajnym wybrano Jana Korsaka na Przewodniczącego Rady, Jarosława Słomę na Zastępcę Przewodniczącego i Violettę Suchecką na Sekretarza Rady. Zaprezentowano przepisy według, których działa Rada oraz plan działań POT w 2010 r.Akty powołanie do Rady POT wręczył Minister Mirosław Drzewiecki.

Po ukonstytuowaniu się Rada zapoznała się z regulacjami prawnymi dotyczącymi POT.

Rada POT 21 – 22 kwietnia 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Departamentu Turystyki Maria Napiórkowska oraz Mecenas Janusz Siennicki. Podczas posiedzenia została przekazana informacja o zasadach funkcjonowania Rady POT w świetle obowiązujących aktów prawnych, którą przedstawił Mecenas Janusz Siennicki. Przyjęto regulamin wynagradzania pracowników POIT, projekt korekty planu finansowego POT na 2009 r., zatwierdzono Regulamin Rady POT. Została także przekazana informacja POT na temat stanu zaawansowania wdrożenia V.1 PO IG – Promocja Polski Wschodniej. Dyskutowano nad harmonogramem opracowania Planu działania POT na 2010 r. Ustalono również harmonogram pracy Rady POT na 3-letnią kadencję. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań POT w 2008 r.

Rada POT 3 czerwca 2009 r.

W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Turystyki Maria Napiórkowska, Radca Prawny Janusz Siennicki z Kancelarii Prawnej Siennicki i Partnerzy.W czasie obrad zatwierdzono sprawozdanie z działalności POT za 2008 r, przyjęto regulamin Rady POT, przyjęto roczne sprawozdanie finansowe POT za 2008 r. – bilans oraz zmianę planu finansowego POT na 2009 r. Ponadto przedstawiono stan zaawansowania wdrożenia strategii marketingowej w kontekście środków PO IG 6.3 na kampanie promocyjne.

Rada POT 19 sierpnia 2009

W posiedzeniu rady uczestniczyła Dyrektor Departamentu Turystyki Maria Napiórkowska. Rada przyjęła projekt rocznego planu finansowego POT na 2010 r. oraz zaopiniowano wniosek Prezesa POT do Ministra Sportu i Turystyki o zwiększenie planowanego budżetu dla POT na 2010 r.

Rada POT 27 października 2009 r.

W posiedzeniu Rady uczestniczył R. Wilczkowski St. Specjalista w Departamencie Turystyki. W czasie spotkania wprowadzono zmianę regulaminu wynagradzania pracowników POT, zmieniono plan finansowy POT na 2009 r. wynikający z nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r. oraz otrzymania środków unijnych w ramach działania 6.3. Rada zaopiniowała zmiany do statutu POT oraz został omówiony wstępny projekt merytoryczny Planu POT na 2010 r.i możliwości wynikające z pozyskiwania środków finansowych na realizacjię zadań statutowych w ramach współpracy z innymi podmiotami.

Rada POT 5 – 6 grudnia 2009 r.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki Maria Napiórkowska, Dyrektor POIT w Austrii Włodzimierz Szeląg, Dyrektor POIT w Belgii i Francji Dominika Szulc, Dyrektor POIT w Hiszpanii Agata Witosławska, Dyrektor POIT w Holandii Robert Kępiński, Dyrektor POIT w Japonii Mariusz Łata, Dyrektor POIT w Niemczech Jan Wawrzyniak, Dyrektor POIT w Stanach Zjednoczonych Jan Rudomina, Dyrektor POIT w Rosji Andrzej Sierakowski, Dyrektor POIT w Szwecji Małgorzata Hudyma, Dyrektor POIT na Węgrzech Erika Bakonyi, Dyrektor POIT w Wielkiej Brytanii Bogdan Becla, Dyrektor POIT we Włoszech Małgorzata Furdal, Dyrektor POIT na Ukrainie Włodzimierz Szczurek.

W czasie obrad przyjęto korektę planu finansowego na 2009 r. i projekt planu finansowego na 2010 r. Podjęto uchwałę dotyczącą zmianę regulaminu wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników, wybrano biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2009 r., omówiono pakiet wzajemnych korzyści wynikających z umów o współpracy pomiędzy POT i podmiotami zewnętrznymi.

Do góry