en
en

Członkowie Rady

W składzie Rady Polskiej Organizacji VII Kadencji znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

  1. Robert Jakubik – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  2. Magdalena Jasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
  3. Bartosz Nieścior – Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Środowiska;
  4. Urszula Ślązak – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; (zostanie powołana w późniejszym terminie)
  5. Łukasz Lutostański – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; (zostanie powołany w późniejszym terminie)

II. JEDNOSTKI LUB OGÓLNOPOLSKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  6. Patryk Demski – Burmistrz Miasta Pelplin, Miasto Pelplin;
  7. Katarzyna Gądek – Zastępca Dyrektora ds. Turystyki, Urząd Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich;
  8. Artur Komorowski – Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Miasto Przemyśl;
  9. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Miasto Zabrze;
10. Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta, Miasto Toruń;

III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, PRZEWOŹNIKÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE TURYSTYKI

11. Jacek Borzyszkowski – Wiceprezes Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie;
12. Marek Ciechanowski – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej;
13. Wiesław Czerniec – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”;
14. Andrzej Kindler – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki;
15. Tomasz Różniak – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Do góry