Członkowie Rady

„Z dniem 9 lutego 2015 r. Minister Sportu i Turystyki powołał Radę Polskiej Organizacji Turystycznej VI Kadencji na okres 09.02.2015-08.02.2018. W składzie Rady znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:”

I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA

1. Małgorzata Wierzejska, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

2. Tomasz Salomon, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia, Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju);

3. Urszula Ślązak, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

5. Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

6. Wojciech Hurkała, Naczelnik Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska;

II. JEDNOSTKI LUB OGÓLNOPOSLKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7. Katarzyna Gądek, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich;

8. Andrzej Pisula, Burmistrz Kazimierza Dolnego, Unia Miasteczek Polskich;

9. Janina Kwiecień, Starosta Kartuski, Związek Powiatów Polskich;

10. Małgorzata Mańka – Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Związek Miast Polskich;

11. Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia, Związek Gmin Wiejskich RP;

12. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Związek Województw RP;

 

III. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO I SAMORZĄDU ZAWODOWEGO, PRZEWOŹNIKÓW ORAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W DZIEDZINIE TURYSTYKI

13. Małgorzata Chechlińska, Prezes Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki;

14. Jan Korsak, Przewodniczący Komitetu Turystyki Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza;

15. Jacek Kowalczyk, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego;

16. Marta Chełkowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związek Miast Bałtyckich;

17. Andrzej Saja, Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego;

18. Andrzej Kindler, Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki;

Do góry