en
en

Statut

zmiany:

2007-07-04      Dz.U.2007.107.735          § 1

2008-10-15      Dz.U.2008.173.1077        § 1

2010-07-22      Dz.U.2010.122.833          § 1

2014-10-24      Dz.U.2014 poz. 1455       § 1

 

Statut Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

Nowelizacja statutu POT z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Nowelizacja statutu POT z dnia 14 października 2014r.

Nowelizacja statutu POT z dnia 29 czerwca 2010 r.

Nowelizacja statutu POT z dnia 12 września 2008

Nowelizacja statutu POT z dnia 1 czerwca 2007

 

 

 

Do góry