en
en

Informacje o POT

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z kilkudziesięciu działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Naszym celem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy zarówno w kraju jak i za granicą.

*** 

Jesteśmy agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką.

Organizujemy stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

***

Polska Organizacja Turystyczna ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Niemcy, USA, Rosja, Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina). Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów możemy planować nasze kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

***

Zapraszamy do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich podróży studyjnych są liczne artykuły o Polsce, a w ofertach touroperatorów propozycje przyjazdu do naszego kraju.

***

Współpracujemy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Organizujemy liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia, a także zajmujemy się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę.

***

Zwiększenie konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym jest związane z analizą trendów w światowej turystyce, dlatego współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się tą dziedziną. Wiedza o tendencjach na światowym rynku turystycznym pozwala nam wyznaczać priorytety w polskiej turystyce.

***

Rozwijamy działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowej. Wprowadzamy także nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki, takie jak Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT). 

Do góry