en
en

Znamy wartość branży spotkań - Poland Meetings Impact

Badanie Poland Meetings Impact 2015 zaprezentowało ekonomiczną wartość przemysłu spotkań. Organizacja spotkań i wydarzeń w 2015 to 1 proc. PKB i wkład w gospodarkę na poziomie 26 mld zł.

Celem badania realizowanego w ramach projektu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń odbywających się na terenie Polski i ukazanie ich wkładu w gospodarkę. Zakres merytoryczny badań dotyczył więc aspektów ekonomicznych związanych z oddziaływaniem branży spotkań na gospodarkę kraju w odniesieniu do klasycznych elementów, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie w trzech fazach projektu poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz gestorzy obiektów. Uzyskane dane oraz zbudowany na potrzeby badania model ekonometryczny oparty o dane Głównego Urzędu Statystycznego, mający na celu określenie wielkości wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę narodową, pozwoliły na zrealizowanie założonego celu.

– Rezultatem badań było oszacowanie wkładu przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1 proc. W 2015 r. wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski wyniósł ok. 26 mld zł a wartość dodana brutto wyniosła ok. 12 mld zł. W spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział ponad 12 mln uczestników (z kraju i zagranicy). Wkład przemysłu spotkań w tworzenie miejsc pracy to 171 tys. – podsumowuje dr Krzysztof Celuch, prorektor SGTiR, kierownik Poland Convention Bureau POT i kierownik projektu.

Raport „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015” przygotowany przez zespół naukowo-branżowy pod auspicjami Meeting Professionals International Poland Chapter, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, przy współpracy z regionalnymi biurami marketingu miejsc z Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania i wydarzenia, oraz organizatorami spotkań, jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce i ósmym na świecie.

– W raporcie omówiono badania dotyczące wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę wybranych krajów (badania pionierskie w skali światowej), przedstawiono i uporządkowano kwestie terminologiczne oraz scharakteryzowano rynek przemysłu spotkań w Polsce. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z MPI Foundation było to możliwe – komentuje Agnieszka Faracik-Leśniak, prezes MPI Poland Chapter.

Raport do pobrania: www.polandmeetingsimpact.pl

Organizatorzy projektu: Meeting Professionals International Poland Chapter, Poland Convention Bureau Polska Organizacja Turystyczna, MPI Foundation

Partner technologiczny projektu: Z-factor

Partner wydania raportu: Lubelskie Centrum Konferencyjne

——
Meeting Professionals International (MPI) to największe globalne stowarzyszenie skupiające profesjonalnych organizatorów spotkań, głęboko wierzące w niepodważalną rolę spotkań firmowych i międzyludzkich kontaktów w procesie osiągania celów organizacji.
(www.mpiweb.pl)

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej (PCB POT) od 2002 roku działa w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce. Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych.
(www.poland-convention.pl)

Do góry