en
en

Zgłoś się do XIV edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, organizuje XIV edycję konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu. Honorowym Patronatem wydarzenie objęli minister sportu i turystyki Witold Bańka oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

patronat_przyjazny_brzeg.jpg

O nagrodę mogą ubiegać się działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe oraz przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych, a także inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, np. kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe.

Jak przekonują organizatorzy, wieloletnia tradycja konkursu dowodzi, że w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywają swój renesans. Często stanowią obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych polskich szlaków wodnych.

Organizatorzy XIV edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu liczą też, że tegoroczna odsłona wyróżni się napływem wielu zasłużonych rekomendacji, spośród których jury będzie mogło wybrać te najlepsze, modelowe kandydatury, jako laureatów obecnej edycji.

Regulamin konkursu znajduje się pod adresem:  http://polskieszlakiwodne.pl/nagroda_przyjaznego_brzegu

Zgłoszenia w formie elektronicznej jak i drukowanej można wysyłać na wskazane w regulaminie adresy. Termin ich składania upływa 31 grudnia. Ogłoszenie wyników  wręczenie nagród odbędzie się na gali podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w dniu 10 marca 2018 r.

  

Do góry