en
en

XXXIII Festiwal Chopinowski w Austrii

W dniach od 11 do 13 sierpnia 2017 r. w przepięknie odrestaurowanej Kartuzji w Gaming odbyła się 33 edycja Festiwalu Chopinowskiego organizowanego przez Wiedeńskie Towarzystwo Chopinowskie prof. Theodora Kanitzera. Głównym gościem tegorocznej edycji było miasto Zabrze, z którym ZOPOT Wiedeń jako jeden z organizatorów tego wydarzenia, współpracuje przy organizacji Festiwalu już od kilku lat.

Pięć koncertów festiwalu obejrzało łącznie dwa tysiące osób. Ceremonię uroczystego otwarcia Festiwalu uświetnił występ Zespołu Folklorystycznego Mały Śląsk i Kapeli z Gaming. W uroczystym otwarciu Festiwalu wzięli udział przedstawiciele rządu, biznesu, polityki i kultury Dolnej Austrii, zaproszeni goście z Niemiec, Francji, przedstawiciele Ambasady Polskiej, Instytutu Polskiego i Stacji Polskiej Akademii Nauk z Wiednia oraz delegacja z Zabrza pod przewodnictwem pani prezydent Małgorzaty Mańki - Szulik.

Zespół Mały Śląsk wraz z młodymi solistkami, Oliwią Miłek i Hanną Slotą, z Zabrza, wystąpił również w ramach koncertu „Dinnerkonzert in Pralatensaal”. W koncercie inauguracyjnym w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii zabrzańskiej dyrygowanej przez Sławomira Chrzanowskiego wystąpił Yves Henry, francuski pianista, kompozytor, a zarazem Prezes „Nohant Festival Chopin”. Niestety ze względów zdrowotnych nie przyjechał do Gaming znany pianista, wykonawca utworów Chopina Pan Janusz Olejniczak. Artyści z orkiestry Filharmonii zabrzańskiej wystąpili również na koncercie Nocturno w zabytkowej bibliotece barokowej. W czasie Nocturno obok wspomnianego już Yves Henry wystąpili również soliści z Austrii, Kosowa i Korei. Występom muzyków towarzyszyła prezentacja książki biograficznej o George Sand.

Kolejny koncert w bibliotece barokowej wykonywali młodzi soliści z Zabrza i wiedeńskiej szkoły Prima la musica. Festiwal zakończył koncert zorganizowany na scenie na wodzie w miejscowości Lunz am See, w wykonaniu grupy Jazzgot z Zabrza. ZOPOT Wiedeń zorganizował w czasie Festiwalu:

- wystawę „Śladami Chopina” wraz ze stanowiskiem informacji turystycznej, które były dostępne dla gości Festiwalu i licznych turystów zwiedzających Kartuzję;

- specjalnie przygotowaną prezentacje multimedialną poświęconą Chopinowi i Miastu Zabrze prezentowaną w czasie koncertu inauguracyjnego w kościele oraz w ramach Dinnerkonezrt;

- w Magazynie Festiwalowym zamieściliśmy reklamę „CheckinPoland” wraz z artykułem o Zabrzu;

- Logo Polskiej Organizacji Turystycznej umieszczone było na plakatach i folderach informujących o Festiwalu. Materiały te prezentowane były w okolicznych miasteczkach, organizacjach rządowych i biurach w regionie Dolnej Austrii oraz Wiednia;

W czasie trwania Festiwalu rozdano prawie 1500 sztuk prospektów Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Miasta Zabrze. Prezydent Zabrza w Gaming towarzyszyła grupa reprezentantów biznesu i Kościoła ze Śląska. Dla tych gości ZOPOT Wiedeń przygotował szereg spotkań gospodarczych z austriackimi partnerami oraz specjalną mszę koncelebrowaną przez księży z Katowic i Zabrza w przepięknym zabytkowym kościele w miejscowości Senftenberg. Wśród wielu znamienitych gości Festiwalu należy wymienić Pana Posła Marka Suskiego, który przyjechał do Gaming w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Austrii Pana Korybuta Woronieckiego.

ZOPOT Wiedeń współpracujący z Wiedeńskim Towarzystwem Chopinowskim już od wielu lat otrzymał podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie i realizację Festiwalu od prof. Theodra Kanitzera, Prezydent Miasta Zabrze oraz burmistrzów z Gaming i Lunz am See.

Do góry