en
en
Kontakt

Wspólne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Turystyki i Rady POT w Mszanie Dolnej. Zapoznanie z produktami turystycznymi Małopolski.

W dniach 12-13 czerwca w Mszanie Dolnej odbyło się wspólne posiedzenie Rady Ekspertów ds. Turystyki i Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, poprzedzone konferencją poświęconą prezentacji regionów Małopolski. Spotkanie z lokalną branżą turystyczną i przedstawicielami mediów otworzyli wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

mszana_1170_585.JPG

Po przywitaniu gości Magdalena Polańska z gminy Mszana Dolna przedstawiła Zagórzańskie Dziedziny – parasolową markę lokalną, będącą narzędziem promocji regionu pogranicza Beskidu Wyspowego i Gorców. Dyrektor Lokalnej Organizacji Turystycznej Myślenicka Brama Beskidów Marek Stoszek zaprezentował, jak funkcjonuje LOT na ziemi myślenickiej oraz jakie produkty oferuje. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Jerzy Kapłon skupił się na temacie odbudowy schroniska górskiego PTTK na Lubaniu, a Wojciech Świątek zainspirował zgromadzonych w Folwarku Stara Winiarnia koncepcją projektową modelowego schronu turystycznego na Łopieniu. Część konferencyjną podsumował prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń, który opowiedział o kampanii promocyjnej „Daj się ugościć - Odwiedź Kraków, Odkryj Małopolskę”.

Przed posiedzeniem wspólnym obu Rad wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń wzięli udział w briefingu prasowym.

„Wsparcie rozwoju turystyki społecznej przez administrację rządową” było motywem przewodnim wspólnego posiedzenia Rady Ekspertów ds. Turystyki i Rady POT. Prezentację w tym temacie przedstawił wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Bartłomiej Karolczyk. Uczestnicy debaty zgodzili się, że turystyka społeczna bez wątpienia stanowi także istotny instrument rozwoju regionalnego kraju.  Uprawianie turystyki pozwala poznać historię i kulturę własnego kraju, kształtuje postawę aktywnego, zdrowego stylu życia, uczy pokonywania barier, niweluje obawy przed wysiłkiem, opóźnia proces starzenia się, a przez to przyczynia się do włączenia społecznego grup społecznych często zmarginalizowanych. W ramach konkluzji i podsumowania obie Rady przyjęły wspólne stanowisko, pod którym podpisy złożyli przewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki Dawid Lasek oraz przewodniczący Rady POT Ireneusz Węgłowski.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki podejmuje działania na rzecz rozwoju turystyki dostępnej dla wszystkich – planuje jeszcze zwiększyć skalę. Przykładem jest coroczny, otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki w formie dotacji celowej zgodnie z przyjętymi na dany rok priorytetami, w ramach których uwzględniane są potrzeby osób z sektora turystyki społecznej - przyznał wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. - Celem naszych rozwiązań jest zwiększenie dostępności usług turystycznych dla grup społecznych, które same, bez pomocy ze strony państwa, nie są w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania czasu wolnego - dodał.

Ostatnim punktem merytorycznym tego dnia było posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. W formie hybrydowej członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz sprawozdanie z działalności POT za rok 2022.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji, w ramach promocji turystyki aktywnej, rozpoczęli podróż pieszo lub rowerami Szlakiem Zielonym Gorczańskiego Parku Narodowego. Po wyprawie, której celem było przedstawienie oferty GPN, przyszedł czas na prezentację lokalnych smaków. Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Łętowe „Śwarne Babki” przygotowały dla gości kołacz na słono, zupę karpielową z brukwi oraz pierogi z suszoną śliwką.

Dwudniowe wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania z lokalną branżą turystyczną, poszerzenia wiedzy o rodzimych produktach turystycznych, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Do góry