en
en

Wspólna promocja krajów Grupy V4

Pierwszy dzień spotkania krajów V4 poświęcony turystyce zakończył się podpisaniem przez przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych czy właściwych podmiotów wspólnego planu marketingowego na 2107 rok.

Od ponad 15 lat Polska, Czechy, Węgry i Słowacja razem tworzą ofertę turystyczną, gdy chodzi o tzw. rynki dalekie. Zgłoszone przez poszczególne kraje projekty zakładające wspólną promocję zostały podczas spotkania, które odbyło się 14 lutego br. w Warszawie, ujęte w obowiązujący w roku 2017 Plan Marketingowy.

Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zaplanowały działania w 2017 roku na kwotę 315 000 euro. Dzięki kumulacji środków  skorzystają wszystkie Kraje Grupy Wyszehradzkiej, nawet jeśli same nie będą prowadziły żadnych działań promocyjnym na danym rynku. Warunkiem współpracy jest objęcie w zaakceptowanych zadaniach całej Grupy V4.

Najwięcej pieniędzy w 2017 roku zostało przeznaczonych na USA. 122 000 euro z czego ponad 30% to środki węgierskie. Promocja w Rosji została obliczona na 76 000 euro. W planie marketingowym uwzględnione jeszcze zostały Indie, Ameryka Łacińska, Białoruś, Kazachstan, Korea Południowa i Chiny.

Podstawowe obszary wspólnych działań to między innymi:

- współpraca w dziedzinie promocji – udział w targach turystycznych (między innymi poprzez organizację wspólnych stoisk), liczne prezentacje i organizacja wizyt studyjnych (tzw. „study-tourów”) dla zagranicznych przedstawicieli biur podróży, tour-operatorów i dziennikarzy;

- wspieranie współpracy w dziedzinie turystyki przygranicznej, zwłaszcza realizowanej przez regionalne organizacje turystyczne;

- opracowywanie wspólnych projektów w celu zwiększania ruchu turystycznego z krajów trzecich;

- przygotowanie wspólnych produktów turystycznych, które są promowane w krajach trzecich (takich jak np. miasta historyczne, uzdrowiska, agroturystyka, kultura żydowska);

- aktualizacja portalu  www.european-quartet.com

- przygotowanie materiałów promocyjnych;

- opracowanie wspólnych badań marketingowych.

Robocze spotkanie przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych jest częścią odbywającego się w Warszawie Spotkania Wysokiego Szczebla ministrów ds. turystyki oraz prezesów narodowych organizacji turystycznych Grupy Wyszehradzkiej V4. W tym roku gospodarzem jest Polska, która od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku sprawuje przewodnictwo w Grupie V4.

 

 

 

 

Do góry