en
en

Wsparcie dla polonijnej turystyki z USA do Polski

W Waszyngtonie, 7-8 kwietnia, odbywała się Wiosenna Konwencja Society of Polish-American Travel Agents. W wydarzeniu uczestniczył ambasador RP w USA prof. Piotr Wilczek oraz przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jan Korsak, który odczytał listy od podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska i prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Marka Olszewskiego. Wśród obecnych byli także między innymi konsul Sabina Klimek oraz konsul honorowy Darek Barcikowski i dyrektorka Zagranicznego Ośrodka POT w Nowym Jorku Anna Cichońska. Konwencję otworzyła prezes organizacji Honorata Pierwoła.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były sprawy dotyczące ruchu granicznego w oparciu o dokument, jakim jest paszport, a przede wszystkim kwestie dotyczące ważności tego dokumentu dla wielu pokoleń Polaków mieszkających za granicą. Ambasador Wilczek swoje wystąpienie poświęcił między innymi postępem rozmów prowadzonych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, dotyczącymi ruchu wizowego z krajów członkowskich, w tym także z Polski. Ruch bezwizowy dla obywateli USA, którzy planują podróż do Polski, wciąż obowiązuje. Jak podkreślił ambasador Wilczek, polski rząd wiele robi, i robić będzie jeszcze więcej, w celu wspierania projektów turystycznych i polonijnych. W trakcie Konwencji przedstawicielka ZOPOT Nowy Jork przedstawiła plan działań na rok bieżący oraz informację dotyczącą współpracy między nowojorskim ośrodkiem POT i Stowarzyszeniem SPATA. Potrzebę rozwoju relacji turystycznych podkreślał przewodniczący Rady POT Jan Korsak, który przedstawił propozycję zorganizowania w Polsce Światowego Kongresu Turystycznego Polonii, a także opracowanie metod zachęcanie młodych Amerykanów do podejmowania studiów na wybranych polskich uczelniach. Obiecującą dziedziną, którą należy promować jest turystyka medyczna. W Polsce działają kliniki o wysokim standardzie z najwyższej klasy specjalistami. Badania i zabiegi wykonywane są o wiele taniej niż w USA. Amerykanie chętnie skorzystają z ofert, jeśli zostaną o nich we właściwy sposób informowani, uzasadniał Jan Korsak. O swoim wsparciu SPATY w promowaniu turystyki do Polski, w tym także turystyki medycznej, zapewniała konsul Sabina Klimek. Wiele miejsca w trakcie konwencji poświęcono współpracy z SPATA polskiego narodowego przewoźnika lotniczego. LOT planuje uruchomienie nowych połączeń, między innymi z Chicago do Krakowa. Polonijni agenci turystyczni, którzy pośredniczą w sprzedaży biletów i promują usługi polskiej linii, są ważnym partnerem LOT, który liczy na dalszą pomoc z ich strony w zdobywaniu pasażerów, wyrażała nadzieję Agnieszka Kulikowska, menedżerka oddziału PLL LOT w Nowym Jorku.
Właściciele polonijnych biur podróży w USA, zrzeszeni w Society of Polish American Travel Agents organizują coroczne konwencje w różnych miastach na świecie, po raz pierwszy spotkali się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Ceremonialnym punktem programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie.


SPATA działa od 1959 roku, między innymi stawia sobie za cel reprezentowanie interesów swoich członków na rynku usług turystycznych, promowanie turystyki wyjazdowej do Polski i innych krajów, głównie Europy Wschodniej. Jest cenionym partnerem światowych linii lotniczych, organizacji i przedsiębiorstw turystycznych.

Czytaj więcej w Aktualnościach Turystycznych

Do góry